Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-09-2010

Drogen zaaiuien

Dit jaar zijn er meerdere percelen met bladbeschadiging door harde regen en/of hagel. Er zijn dan extra risico’s ten aanzien van koprot en bacterieziek. Hoe langer de halzen van de uien vochtig blijven, des te groter is de kans op het doorgroeien van de koprotschimmel vanuit het blad naar de bol. Dit betekent dat dit jaar extra aandacht nodig is voor een zo snel mogelijke droging!
De inblaastemperatuur voor het drogen is daarbij afhankelijk van de mate van afsterving van het in te schuren product en de beschikbare kachelcapaciteit. Alleen als uien bij circa 60% afsterving gerooid zijn én daarna door de weersomstandigheden snel ingeschuurd moeten worden is het advies een maximale inblaastemperatuur van ca. 30ºC aan te houden. Bij meer dan 75% afgestorven uien is het advies een maximale inblaastemperatuur van 22ºC te gebruiken. Streef tijdens het drogen steeds naar een inblaastemperatuur die maximaal 2 tot 3°C boven de producttemperatuur ligt om condens zoveel mogelijk te voorkomen.