Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 21-06-2011

Dit jaar toch stro verkopen ?

Met het korte stro en de redelijk dunne stand van het tarwegewas in heel Noordwest-Europa, zou dit jaar wel eens kunnen leiden tot flink hogere stro-prijzen. Aan u de vraag of u wilt verkopen of toch voor de grond (structuur, organische stof) kiest. Even rekenen:  4 ton stro bevat 6,5 kg fosfaat en 60 kg kali. U voert dus ca. € 65 per ha aan mineralen af wanneer u het stro verkoopt. Het stro levert ong. evenveel organische stof als een goede teelt groenbemester. De teelt van groenbemester kost ongeveer € 200 per ha. Hakselen kost ca. € 60 per ha. Stro moet dus minimaal € 200 per ha opleveren, ofwel ca. € 50 per ton.  Stro hakselen heeft als voordeel dat direct na de oogst mest uitgereden kan worden en een groenbemester kan worden ingezaaid. De bodemstructuur heeft echter vaak sterk te lijden bij de afvoer van stro. Over het algemeen wordt gewerkt met zware machines en hoge bandenspanning. Als organische stof-vervanger van stro kunt u ook compost aanvoeren. 4 ton stro komt qua eff. organische stof overeen met 7 ton compost. Compost kost op dit moment ongeveer  € 5-7/ton uitgereden, met verrekening van de mineralen tussen compost en stro is dit ong.  € 8-10. Het kan dus al snel aantrekkelijk zijn om het stro te verkopen en compost aan te wenden. U heeft hiervoor wel stikstof- (10% Nwz) en fosfaat-ruimte (tot 3,5 kg fosfaat 50% Pwz) nodig. Verder kan een nadeel zijn dat er 2 keer over het land gereden wordt, nl. bij het weghalen van het stro en het uitrijden van compost. U mag de compost het gehele jaar uitrijden. Tip: verkoop uw stro alleen onder voorbehoud van droge omstandigheden tijdens de oogst.