Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 05-03-2014

DIRECTZAAI in het Oldambt

Het onderzoek naar directzaai is een project dat gestart is in 2003 op SPNA locatie Ebelsheerd. In 2007 is het project uitgebreid met akkerbouwers uit de omgeving, Zo kwam het totaal op 11 onderzoekslocaties. Door de jaren heen zijn er waarnemingen uitgevoerd en opbrengsten bepaald.

Op te merken is dat directzaai over alle jaren niet de opbrengst heeft behaald als de andere methoden. De verschillen waren niet elk jaar even groot, soms scheelt het een paar honderd kilo maar dit kan op lopen tot een paar ton tarwe.
In het afsluitende jaar van het onderzoek naar directzaai, zijn er extra proeven aangelegd op Ebelsheerd. Het gaat hier om onderzoek naar onkruidbestrijding, ziektebestrijding, groeiregulatie en bemesting, in relatie met de grondbewerking. Uitkomsten van deze onderzoeken zijn hoopgevend, vooral voor het mulch principe. Uit de onkruidbestrijdingproef zijn helaas niet de gegevens gekomen zoals werd gehoopt. In het jaar 2012/2013 was namelijk de duistdruk (Alopecurus myosuroides) zeer laag. In het Oldambt is dit overigens wel een groot probleem. Verschillen in de onkruidproef liggen vooral op breedbladige onkruiden. Directzaai had de hoogste onkruiddruk.
Uit de ziektebestrijdingproef kwamen juist hele brede uitkomsten naar voren. Zo had gangbaar het meeste last van Septoria (Septoria tritici), directzaai van DTR (Pyrenophora tritici-repentis). Het systeem mulch scoorde hierin gemiddeld.
In het onderzoek naar groeiregulatie zijn verschillende strategieën getest. Over het algemeen blijft tarwe op directzaai korter. Zal het dan ook misschien met minder groeiregulatie toe kunnen? Directzaai is ook in het seizoen 2012/2013 weer korter gebleken. Gangbaar en mulch deden niet voor elkaar onder.

In de proef naar bemesting zijn drie strategieën getest. De uitkomsten hiervan verschillen niet significant. Het idee achter deze proef is, dat op directzaai een beter bodemleven moet heersen. Dit omdat de grond zoveel mogelijk met rust gelaten wordt. Uit bodemonderzoeken blijkt, dat de grond op directzaai meer nutriënten bevat. Het bodemleven is ook onderzocht in mei 2013. Wat naar voren kwam is een veel hogere hoeveelheid regenwormen op directzaai. directzaai had juist een negatief resultaat op het overige bodemleven ten op zichtte van gangbaar en mulch. Mulch komt uit dit onderzoek als beste alternatief naar voren. Verder zijn er nog 2 zaaimachines getest, namelijk een Claydon Hybrid drill en de Amazone Primera. Hier zijn echter geen grote verschillen in aangetoond.