Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-07-2004

Detectie van latente Phytophthora-infecties in aardappelpootgoed

In een recente survey van initiële infectiebronnen van de aardappelziekte kwam besmet pootgoed naar voren als een belangrijke, zoniet de belangrijkste bron van vroege infecties. Knolaantasting door P. infestans kan optreden gedurende het groeiseizoen, de oogst en tijdens de bewaring. Een beter inzicht in het infectieproces, de overleving van het pathogeen tijdens de opslag en de factoren die het epidemiologisch succes van een besmette poter tijdens de eerste fase van het aardappelteeltseizoen bepalen, vergemakkelijken een snelle en efficiënte aanpak van deze infectiebron. De beschikbaarheid van een snelle en betrouwbare PCR test voor latente (met het oog niet zichtbare) knolinfecties is een voorwaarde om op de andere aspecten van de epidemiologie van knol-phytophthora voortgang te kunnen boeken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door PPO en PRI.

Proefopzet

  • 2002: ontwikkeling van een gevoelige PCR-test en eerste proeven met kunstmatig geïnfecteerd pootgoed
  • 2003: optimalisering PCR-test en grootschalige toetsing op geïnoculeerd pootgoed (zomer) en pootgoedmonsters (herfst)
  • go-no go: eind 2003 (overleg NAK, PD)
  • 2004: bevestigen van visuele diagnoses en opsporen van latent aangetaste knollen in probleempartijen.

Resultaten en conclusies (t/m 2003)

Er is een prototype van een PCR-test ontwikkeld, gebaseerd op detectie van P. infestans in pootgoedknollen. Een experiment is uitgevoerd met kunstmatig geïnfecteerd pootgoed. Visuele beoordelingen zijn uitgevoerd, monsters zijn gevriesdroogd en gemalen. Deze monsters zijn gebruikt om het prototype van de PCR-test te testen en te verbeteren. Het prototype is zodanig verbeterd dat P. infestans in de gevriesdroogde monsters kon worden aangetoond. De resultaten uit het onderzoek zijn in december 2003 gepresenteerd aan de NAK en PD en de bruikbaarheid van de ontwikkelde PCR-test is met hen besproken. Conclusies van dit gesprek waren dat de PCR-test goede diensten kan bewijzen bij (1) het bevestigen van visuele diagnoses en (2) voor het opsporen van latent aangetaste knollen in partijen waarin de NAK of PD zichtbaar besmette knollen hebben gevonden (mogelijke probleempartijen).