Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 29-10-2008

Demomiddagen aardappelrassen zand- en lössgrond wederom groot succes

Op 16 en 17 september jl. waren 13 resp. 8 aardappelrassen te bezichtigen op de door DLV Plant en de proefboerderijen Vredepeel en Wijnandsrade georganiseerde middagen. De aardappelen waren kort tevoren geoogst uit het door PA gefinancierde onderzoek. DLV Plant gaat in dit project na of er voor het zuidoostelijk zandgebied en voor het lössgebied andere rassen gevonden kunnen worden, die wat betreft allerlei resistenties (wratziekte, nematoden, schurft), opbrengst en verwerking interessant zijn. In dit project wordt samengewerkt met vrijwel alle pootgoedhuizen.
Belangrijkste doel van het project is dat telers op basis van informatie voor elk perceel een bewuste keus kunnen maken of een ras wel of niet geschikt is. In de proef te Wijnandsrade is ook de rol van kalibemesting per ras onderzocht. Het project loopt door tot 2009. De resultaten van 2007 werden kort gepresenteerd.
Op de middag in De Peel kreeg ook het aardappelvriendelijk rooien aandacht. Met de elektronische aardappel kan in korte tijd bepaald worden waar de aardappel tijdens rooien of inschuren de hardste klappen krijgt.
Op de middag in Wijnandsrade werd tevens de nieuwe locatie geopend.

Chips:

Lady Rosetta - loof                                                          Lady Rosetta - kist              

Marlen - loof                                                                   Marlen - kist               

Saturna - loof                                                                  Saturna - kist               

Friet:

Challenger - loof                                                          Challenger - kist            

Fontane - loof                                                                Fontane - kist

                 

Miranda - loof                                                              Miranda - kist
            

Miriam - loof                                                               Miriam - kist
            

Profit - loof                                                                  Profit - kist
Miriam kist             Miriam kist

Ramos - loof                                                                Ramos - kist
Ramos loof             Ramos kist

Koelvers:

Edelstein - loof                                                             Edelstein - kist
Edelstein loof             Edelstein kist

Hansa - loof                                                                Hansa - kist
Hansa loof             Hansa kist

Jorinde - loof                                                               Jorinde - kist
Jorinde loof             Jorinde kist

Picolo Star - loof                                                         Piccolo Star - kist
Picolo star loof             Picolo star kist