Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 22-05-2012

De teelt van suikerbieten voor vergisting

De teelt van suikerbieten voor vergisting

Voor het project Energieboerderij zijn in de periode 2008-2011 een aantal proefvelden aangelegd, om na te gaan wat de invloed is van het oogsttijdstip, de rassenkeuze en de stikstofbemesting op de methaanopbrengst, het energierendement, de broeikasgasemissiere-ductie en de afvoer aan nutri�nten bij de vergisting van alleen loof, alleen wortel en de gehele plant (wortel+loof). De resultaten kunt u lezen in dit rapport.