Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 19-12-2011

De suikerbiet, een bron van duurzame energie

De suikerbiet, een bron van duurzame energie - Cosun Magazine, december 2011, nr. 6

Binnen het project Energieboerderij is de teelt van suikerbieten voor vergisting onderzocht. Het energierendement, de broeikasgasemissiereductie en de organische stof- en nutri�ntenafvoer zijn bepaald van de suikerbietenteelt bij vijf telers en op een aantal proefvelden. Hieruit blijkt dat de suikerbiet ruimschoots voldoet aan de duurzaamheidseisen die voor de broeikasgasemissiereductie gelden. Wel wordt er een aanzienlijke hoeveelheid nutri�nten afgevoerd. Het beste ras voor de suikerproductie is ook het beste ras voor de vergisting.