Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 02-02-2011

De pH in het voorjaar

Het dalen van de zuurgraad van de bodem heeft verschillende oorzaken, zoals het verzurende karakter van sommige meststoffen, uitspoeling van kalkelementen of opname van calcium en magnesium door planten.
Vooral suikerbieten en conserven als erwten, bonen, peen en schorseneren en in mindere mate zomergerst zijn gevoelig voor een te lage pH. Neem bij twijfel een grondmonster, zodat er gericht een bekalking uitgevoerd kan worden. Voor suikerbieten en conserven is op lichtere zandgrond minimaal een uitgangs-pH van 5 nodig. Streef naar een pH van 5,7. Op lössgronden is een pH van 6,6 gewenst voor suikerbieten.
Wanneer u op dit moment een lage pH constateert, kan dit nog worden gecorrigeerd met een voorjaarsbekalking,  bijvoorbeeld een snelwerkende kalksoort als Betacal-Flow. Per ton Betacal per hectare wordt de pH op zandgrond met 3% organische stof met 0,1 punt verhoogd.
Let op: fosfaat uit schuimaarde telt voor 100% mee in de fosfaatruimte (gehalte 8 kg P2O5 per ton)!
Voor beperkte onderhoudsgiften komen ook Dolokal, Vitakal en Magkal in aanmerking.