Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 29-01-2009

De pH in het voorjaar

Het dalen van de zuurgraad van de bodem heeft verschillende oorzaken, zoals het verzurende karakter van sommige meststoffen, uitspoeling van kalkelementen en opname door planten van calcium en magnesium.
Vooral suikerbieten en conservengewassen, zoals erwten, bonen, peen en schorseneren, en in mindere mate zomergerst zijn gevoelig voor een te lage pH. Neem bij twijfel een grondmonster, zodat er gericht een bekalking uitgevoerd kan worden. Voor suikerbieten en conserven is op lichtere zandgrond minimaal een pH van 5 nodig. Streef naar een pH van 5,7. Bij constatering van een lage pH is dit op dit moment nog te corrigeren met een voorjaarsbekalking met een snelwerkende kalksoort als bijvoorbeeld Betacal-Flow. Per ton Betacal per hectare wordt de pH op zandgrond met 3% organische stof met 0,1 punt verhoogd. Bij lössgronden is een pH van 6,6 gewenst voor suikerbieten.
Voor beperkte onderhoudsgiften komen ook Branntkalk, Dolokal, Vitakal en Magkal in aanmerking.