Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 17-12-2008

Controleer uw ingeschuurde product

Met het rooien van de aardappelen zijn de aaltjesproblemen niet voorbij. Met name (bedrieglijke) maïswortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi en M. fallax) , stengelaaltjes (Ditylenchus dipcasi) en het door vrijlevende wortelaaltjes (Trichodorus en Paratrichodorus) overgebrachte tabaksratelvirus gaan met de knollen mee de schuur in. Tijdens de bewaring kunnen deze problemen verergeren.

Stengelaaltjesaantasting. De knollen vertonen ingezonken plekken en geven een  zogenaamde droogrot die tot diep in de knol kan doordringen. Probleem kan in de bewaring groter worden, kies dus voor een versnelde afzet van consumptie. Pootgoed besmet met stengelaaltjes zal worden afgekeurd.

Aantasting door (bedrieglijk) maïswortelknobbelaaltje. Op de knollen zijn de eiproppen van het maïswortelknobbelaaltje ook uitwendig te zien. In consumptieaardappelen geeft dit ernstige kwaliteitsschade. Ook hier kunnen de symptomen gedurende de bewaring erger worden en is het raadzaam om aangetaste partijen versneld af te zetten. Besmet pootgoed zal worden afgekeurd.

Kringerigheid in aardappelen veroorzaakt door het tabaksratelvirus. Het probleem neemt in de bewaring niet toe.

Als het zo is dat de aaltjesbesmetting in de schuur pas aan het licht komt, is het goed om het bouwplan eens kritisch te bekijken op aaltjesrisico's. De website www.aaltjesschema.nl  kan hierbij behulpzaam zijn