Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 21-07-2009

Combineer mest in de graanstoppel met een groenbemester

Een goed geslaagde groenbemester zorgt voor extra aanvoer van organische stof, maar vermindert ook de nitraatuitspoeling naar het grond- of oppervlaktewater, vooral als dierlijke mest is toegediend. De groenbemester kan ook extra stikstofgebruiksruimte opleveren.
Voor het slagen zijn een vroege zaaidatum en een stikstofgift belangrijk. Geef met kunstmest 30-50 kg N per ha of een beperkte gift drijfmest (bijvoorbeeld 15-20 m3 varkensdrijfmest per ha). Geef niet meer stikstof dan nodig is, omdat de te veel gegeven stikstof verloren gaat.
De drijfmestgift in de stoppel telt mee in de aanvoer voor de stikstofgebruiksnorm. Er geldt voor klei en veen een forfaitaire N-werking van 60% en voor zand en löss van 65%.
Voor een groenbemester krijgt u extra gebruiksruimte als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Zand, löss en veen: zaaien vóór 1 september en na 1 december ploegen;
  • Klei: zaaien vóór 1 september en ploegen na 1 november.

De gebruiksnorm in 2009 bedraagt 60 kg N/ha voor een niet-vlinderbloemige groenbemester en 30 kg N/ha voor een vlinderbloemige.