Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-09-2011

Combineer AM en chitwoodi-bemonstering

M. chitwoodi, ofwel het maïswortelknobbelaaltje, is een quarantaineorganisme. Constatering van dit aaltje op uw percelen of in een partij pootaardappelen, bij de keuringen van de NAK of de nVWA, betekent dat u met extra maatregelen te maken krijgt. Het is dan niet mogelijk om de partij waarin M. chitwoodi gevonden is als voortkwekingsmateriaal af te zetten.

M. chitwoodi, ofwel het maïswortelknobbelaaltje, is een quarantaineorganisme. Constatering van dit aaltje op uw percelen of in een partij pootaardappelen, bij de keuringen van de NAK of de nVWA, betekent dat u met extra maatregelen te maken krijgt. Het is dan niet mogelijk om de partij waarin M. chitwoodi gevonden is als voortkwekingsmateriaal af te zetten. Tevens betekent dit dat in een gebied van 1 kilometer rondom de ‘vondstplek’, jaarlijks extra keuringen van partijen pootaardappelen nodig zijn. Deze extra keuringen kunnen dus ook bij uw buurman plaatsvinden, als deze met zijn percelen binnen de 1 kilometerzone valt. De partijkeuringen moeten garanties geven dat er geen M. chitwoodi in de partij pootaardappelen aanwezig is.

In Nederland zijn al een aantal gebieden aangewezen door de nVWA, waarbinnen deze partijkeuringen moeten plaatsvinden. U kunt als teler, in samenwerking met het handelshuis, actief meewerken om uitbreiding van deze aangewezen gebieden te voorkomen.

Door zelf waarnemingen uit te voeren in het gewas en grondmonsters te nemen, heeft u informatie over de situatie van uw eigen percelen. Wanneer u de komende tijd percelen laat bemonsteren op AM is het aan te raden meteen ook te laten bemonsteren op M. chitwoodi. Dit is een advies van de Landelijke Chitwoodi Werkgroep* aan pootaardappeltelers. De meeste laboratoria die de grondmonsters op AM analyseren bieden de mogelijkheid voor een combinatiebemonstering. Dit leidt tot hogere monsterkosten, maar is wel voordeliger dan apart bemonsteren en levert u informatie op over de gezondheidsstatus van uw percelen.

Insleep en verspreiding van het aaltje is te voorkomen door teelttechnische en bedrijfshygiënische maatregelen (o.a. machines bezemschoon maken bij verlaten van een perceel). Meer informatie hierover is te vinden in de brochure ‘Beheersing wortelknobbelaaltjes’ van het Actieplan Aaltjesbeheersing en via de fyto-ondernemerscheck. Onder laatstgenoemde link ontvangt u op een interactieve manier informatie over M. chitwoodi en kunt u in interviews zien hoe collega-ondernemers dit probleem aanpakken.

 

* De landelijke werkgroep M. chitwoodi bestaat uit (poot)aardappeltelers vanuit verschillende regio’s van Nederland, vertegenwoordigers van handelshuizen en een adviseur vanuit het praktijkonderzoek. De werkgroep werkt met financiële ondersteuning van het Productschap Akkerbouw en in nauwe samenwerking met LTO en NAV aan het meer bespreekbaar maken én bekend maken van de problematiek rondom M. chitwoodi, zodat telers de juiste maatregelen kunnen nemen. Ook is de werkgroep in overleg met de nVWA/divisie Plant over de quarantainestatus van M. chitwoodi.