Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-11-2003

Chemische loofdoding - Een knelpunt bij geintegreerde aardappelteelt

In een rapport voor het ministerie van LNV worden de verschillende systemen van loofdoding van aardappelen besproken, waarbij de nadruk ligt op mogelijkheden om het gebruik van chemische loofdodingsmiddelen te beperken. Aan de orde komen onder andere:

  • alternatieven zoals enkel loofklappen, looftrekken, loofbranden en groenrooien/onderdekken;
  • beperking van het gebruik van de hoeveelheid chemische middelen door omschakeling van bijvoorbeeld Reglone naar Spotligtht 24 EC;
  • in de toekomst beperking van het middelengebruik met behulp van de combinatie Crop scan en MLHD;
  • de milieutechnische voor- en nadelen van de verschillende methoden, en
  • de factoren die van invloed zijn op de acceptatie van alternatieven van chemische loofdoding.

Inleiding

De overheid streeft naar minder milieubelasting en afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen, ook voor de loofdoding van aardappelen. Het blijkt dat de groep van telers die deelnemen aan het project “Telen met toekomst” wat dit aspect betreft nog erg afhankelijk is van chemische middelen. Naar aanleiding van vragen hierover zijn de mogelijkheden van chemische loofdoding, de alternatieven, de knelpunten en stimuleringsmogelijkheden voor de verschillende teeltwijzen, pootaardappelen, consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen en biologische aardappelen, op een rijtje gezet.

Resultaten

Alternatieven voor chemische loofdoding zijn enkel loofklappen, looftrekken, loofbranden en groenrooien/onderdekken. Ook kan het gebruik van chemische loofdodingsmiddelen in een aantal gevallen flink worden beperkt door bijvoorbeeld vervanging van het middel Reglone door het nieuwe middel Spotlight 24 EC. De combinatie van Crop scan en MLHD kan het middelengebruik in de toekomst verder beperken.
In het rapport komen de milieutechnische voor- en nadelen van verschillende methoden van loofdoding aan de orde, alsmede andere factoren die van invloed zijn op de acceptatie van alternatieven voor chemische loofdoding. Tenslotte worden een aantal aanbevelingen gedaan om het gebruik van chemische loofdodingsmiddelen in de praktijk verder te beperken en tot een economisch minimum reduceren.