Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 23-03-2010

Capri Twin: nieuw herbicide in wintergranen

Eind 2009 is Capri Twin (0,225 – 0,275 kg per ha) toegelaten in wintertarwe, winterrogge, triticale en spelt. Altijd 1 ltr olie toevoegen. Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. Het is een herbicide met werking tegen grassen en breedbladige onkruiden. Windhalm en raaigrassen zijn zeer gevoelig. Niet-resistente duist wordt redelijk goed bestreden. Straatgras is alleen in een jong stadium gevoelig. Een breed scala aan breedbladige onkruiden is gevoelig, waaronder kamille, kleefkruid, klein kruiskruid en akkerviooltje. Klimopbladereprijs is gevoelig en wordt meestal goed bestreden. Bestrijding van paarse dovenetel is onvoldoende. Om straatgras te bestrijden zal vaak een combinatie van 0,2 kg Capri Twin + 0,3 ltr Atlantis per ha noodzakelijk zijn. In verband met kans op resistentieontwikkeling doseringen niet verder verlagen. Andere mengpartners kunnen zijn: Biathlon (50 ml) bij paarse dovenetel of Starane 0,5 ltr bij varkensgras. Capri Twin niet mengen met vloeibare N, Moddus, Artus, Aurora of Verigal D. Toepassing kan plaatsvinden in het vroege voorjaar na hervatting groei gewas en onkruid vanaf het 4 bladstadium van het graan. Toepassen bij een RV boven de 75%. Langs perceelsranden gelden driftreducerende maatregelen.
In Zuidoost-Nederland zijn windhalm en straatgras meestal een probleem. Duist komt veel minder vaak voor. In het verleden is vaak 0,2 kg Hussar + 1 ltr Actrob per ha gespoten met goed resultaat. Om een optimale bestrijding van straatgras te krijgen, is hier ook een menging met Atlantis noodzakelijk. Capri Twin is in vergelijking met Hussar sterker op ereprijs, maar weer minder op paarse dovenetel.