Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-02-2008

Bouwvoorverbetering door middel van diepe grondbewerking

Deze brochure geeft u inzicht in de verschillende technieken van diepe grondbewerking en kan u helpen bij de voorbereiding.

Ook in de Flevopolder is de bouwvoor steeds slechter te bewerken. Er is steeds meer trekkracht nodig bij het ploegen van de grond. Eén van de oorzaken is de verlaging van het organisch stofgehalte in de bouwvoor. Daarnaast herstelt de bodemstructuur slechter in zachte winters, zoals de afgelopen jaren. In toenemende mate worden zware machines ingezet voor grondbewerking en oogstwerkzaamheden. Ondanks het gebruik van lage drukbanden wordt een deel van de problemen met structuur hieraan toegeschreven.

Voor het samenstellen van deze brochure is kennis en ervaring gebruikt van de deelnemers aan de themagroep bouwvoorverbetering van het ‘Bedrijfsnetwerk akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt’ in Flevoland. Daarnaast zijn onderzoeksresultaten uit Friesland en Flevoland gebruikt. Deze Biokennis-brochure kan onmogelijk een volledig beeld geven, daarvoor is de materie te complex en te bedrijfsgebonden, maar geeft u wel inzicht in de verschillende technieken van diepe grondbewerking en kan u helpen bij de voorbereiding.