Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 12-09-2008

Bouwplan pas compleet met teelt van vanggewassen

Deze brochure gaat in op het belang van vanggewassen: voorkomen of beperken van stikstofverlies, verbetering bodemstructuur, erosiepreventie en onderdrukking van onkruiden.

Voor duurzame biologische productie zijn vanggewassen een onmisbare schakel: vrijkomende stikstof wordt vastgehouden voor het volggewas, de bodem wordt beschermt tegen erosie, verliezen naar het milieu worden tegengegaan en najaarsonkruiden worden onderdrukt.
Waar mogelijk dient de teelt van de hoofdgewassen gevolgd te worden door inzaai van een groenbemester of vanggewas: het is een gouden investering in milieu, bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid.