Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 25-05-2009

Bladbemesting mangaan in aardappelen

De laatste jaren zijn er veel proeven geweest met bladbemesting in aardappelen. Uit deze proeven blijkt o.a. dat op lichte kalkrijke zavelgronden bladbespuitingen met mangaan in diverse proeven een opbrengstverhoging geven.

U kunt kiezen uit meerdere formuleringen, waaronder 1-2 ltr Mangaannitraat (100 gr/ltr) of 0,5-1 ltr Top Trace mangaan-nitraat of 0,25-0,50 ltr Mantrac per ha. Deze toepassing enkele keren herhalen. Omdat mangaan niet mobiel is in de plant, kunt u het beste tijdig starten met de bespuitingen (op lichte gronden met een pH > 7). Indien u meerdere malen (minimaal 4-6 keer) een mancozeb-bevattend phytophthora-product toepast, is extra mangaan toevoegen meestal niet nodig. Als mangaan een paar keer is toegepast, wordt magnesium belangrijker.

Let op: vooral als (nitraat)bladmeststoffen gecombineerd worden met minerale virusolie of olie-achtige formuleringen (dimethoaat, pyrethroïden) is er kans op bladverbranding. Pas bladmeststoffen op een droog gewas toe. Ook na toepassing moet het nog enige uren droog zijn.