Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 25-05-2010

Bestrijding wortelonkruid en aardappelopslag in wintertarwe

Voor een geslaagde wortelonkruid- en aardappelopslagbestrijding in wintertarwe is de opname van het middel van essentieel belang. Dat betekent bij groeizaam weer spuiten. Haagwinde, kleefkruid en aardappelopslag kunnen goed met 1 ltr Starane per ha worden bestreden. Akker(melk)distel moet bestreden worden door 2 ltr MCPA of 1 ltr MCPA + 20-30 gr Ally SX per ha. Gebruik Ally indien er nog niet eerder Ally (of andere ALS-remmers) op het perceel is ingezet. Ally is tot het verschijnen van het vlagblad toegelaten. Haagwinde en veenwortel kunnen tot verschijnen vlagblad ook bestreden worden door 1 ltr Primstar per ha. Let op dat 99 ml Primus slechts toegelaten is tot begin stengelstrekking! Het combineren van groeistoffen met bepaalde fungiciden kan onder zachte omstandigheden tot gewasreactie leiden. Spuit met 400 ltr. water met een middelgrove druppel.