Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 20-03-2008

Bestrijding van resistente duist in zomergranen

Resistente duist is één van de grootste problemen voor graantelers in Noordoost-Nederland. Vooral wintergranen ondervinden er sterke concurrentie van, maar ook in zomergranen kan duist in grote aantallen voorkomen. De aanwezige duist voor de inzaai van zomergranen bestaat voornamelijk uit planten die de winter hebben overleefd en vrij fors zijn. Over het algemeen zullen deze planten bij het zaaiklaar maken van de grond in het voorjaar (kopeggen) voldoende worden ondergewerkt. Gebeurt dit echter niet zorgvuldig of onvoldoende, bijvoorbeeld op kopakkers, dan kunnen deze planten flinke pollen vormen, zeer veel zaad vormen en voor een aanzienlijke vermeerdering van de populatie zorgen.
Voor situaties waarin voor het zaaien van zomergranen grote aantallen fors ontwikkelde pollen duist voorkomen, verdient het aanbeveling om de aanwezige duist te bespuiten met glyfosaat (Roundup e.a.).
De werking van Roundup is afhankelijk van temperatuur, vochtigheid van de grond, luchtvochtigheid en wind. Gunstig is een gematigde temperatuur (10-15°C), maar ook ’s morgens over de vorst zijn goede resultaten te behalen indien de temperatuur in de loop van de dag enkele graden boven nul uitkomt. Verder bevorderen een vochtige grond, een hoge luchtvochtigheid en weinig wind de werking positief.
Het idee bestaat dat na een bespuiting met glyfosaat er minstens een week moet worden gewacht voordat het middel voldoende is opgenomen en er een grondbewerking kan plaatsvinden. Uitstel van zaaien omwille van het wachten op een goede glyfosaatwerking is echter niet gewenst. Na één dag is de gewone Roundup ECON al voldoende opgenomen, terwijl dit bij het gebruik van Roundup MAX al na enkele uren het geval is. Wel dient een dosering van 2-2,5 l/ha te worden gehanteerd.