Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 08-01-2009

Bestrijding van Alternaria in aardappelen

De laatste jaren wordt steeds minder gebruik gemaakt van mangaanhoudende fungiciden bij de bestrijding van Phytophthora. Deze strategie heeft mede bijgedragen aan de toename van Alternaria-aantastingen in aardappelen. HLB heeft in opdracht van het Productschap Akkerbouw in 2008 een veldonderzoek uitgevoerd om te bepalen of met behulp van de bladmeststof Bittersalz Microtop de gevoeligheid voor Alternaria afneemt.

Bespuitingen met Bittersalz Microtop (met of zonder Urean) hadden echter niet het beoogde effect, in de zin van een vitaler gewas en/of verminderde Alternaria-aantasting. Toediening van Bittersalz Microtop bij de Amistar-bespuiting gaf ook geen extra bescherming tegen Alternaria.

Alternaria-aantasting in aardappelen vormt een toenemend probleem, met name door een gewijzigde manier van Phytophthora-bestrijding en een zuinigere bemesting. De laatste jaren wordt steeds minder gebruik gemaakt van mangaanhoudende fungiciden bij de bestrijding van Phytophthora. Deze strategie heeft mede bijgedragen aan de toename van Alternaria-aantastingen in aardappelen.
Alternaria openbaart zich vooral onder stressomstandigheden en bij veroudering van het gewas (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1. Symptomen van Alternaria in aardappel.

HLB heeft in opdracht van het Productschap Akkerbouw in 2008 een veldonderzoek uitgevoerd om te bepalen of met behulp van de bladmeststof Bittersalz Microtop de gevoeligheid voor Alternaria afneemt. De veldproef is in 2008 uitgevoerd met het zetmeelaardappelras Festien. In dit onderzoek is 50 kg Bittersalz Microtop per hectare in meerdere giften toegepast. Daarbij is wel en niet na gespoten met Amistar (3 x 0,25 l/ha) als fungicide. Ook het effect van Urean in combinatie met Bittersalz Microtop is onderzocht. De opzet van de veldproef is door de grote Alternaria infectiedruk uitstekend geslaagd (afbeelding 2).

Afbeelding 2. Proefveld onderzoek Alternaria in aardappel in 2008.

De bespuitingen met Bittersalz Microtop (met of zonder Urean) hadden echter niet het beoogde effect, in de zin van een vitaler gewas en/of verminderde Alternaria aantasting. Toediening van Bittersalz Microtop bij de Amistar bespuiting gaf ook geen extra bescherming tegen Alternaria.

Gelet op de uitbreiding van Alternaria in de objecten met Amistar kan worden gesteld dat ook dit middel onvoldoende bescherming heeft gegeven. De resultaten van een HLB baseline-studie met Alternaria-stammen afkomstig van dit proefveld wijzen op een verminderde gevoeligheid voor strobilurines. Het risico bestaat dat Alternaria zich in de nabije toekomst steeds sterker gaat manifesteren als er geen alternatieven beschikbaar komen.