Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-06-2010

Bestrijding haagwinde vraagt extra aandacht!

Haagwinde wordt een steeds groter probleemonkruid in de maisteelt. Bestrijding hiervan verdient nu extra aandacht om grotere problemen in de toekomst te voorkomen.

Gemiddeld genomen is bij een juiste mix van gewasbeschermingsmiddelen een eenmalige bespuiting in mais voldoende om het onkruid de baas te blijven. Veelal een mix tegen breedbladige onkruiden en grassen. Afhankelijk van voorkomen van veelknopigen (zwaluwtong/valkensgras) of haagwinde wordt 0,3 ltr Starane (fluroxypur) of nieuwe middel 0,6 ltr Kart (florasulam/fluroxypur) toegevoegd.
Tegen haagwinde werkt Primus (florasulam), maar niet elk maisras kan Primus evengoed verdragen. (In Kart is hoeveelheid florasulam lager.) Als kweek voorkomt of voor extra werking op grasachtigen kan 0,5 tot 1 liter Samson of Milagro worden toegevoegd.
Tegen kweek kan ook MaisTer (floramsulfuron/iodosulfuron) worden ingezet, maar er is bij wat extremer weer (koud of te warm) kans op rasgevoeligheid en dus schade. MaisTer wordt in praktijk wel veel ingezet, omdat het een vrij brede werking heeft.

Voor een goede haagwindebestrijding kan een extra bespuiting in iets later stadium (6 tot 8-bladstadium) met Starane, Kart of Primus gewenst zijn. Liefst via onderbladbespuiting of met lage dosering van deze middelen. Dit eventueel pleksgewijs toepassen.

Samenvattend in 2 tot 6-bladstadium, afhankelijk van de de onkruidbezetting, de weersomstandigheden en het maisras, een mix van:

  1. Tegen breedbladigen en aardappelopslag, keuze uit: Calaris, Callisto, Mikado (of soms nog Laddok N, maar niet tegen aardappelopslag);
  2. Aangevuld met, tegen grassen en extra werking op breedbladigen, keuze uit: Dual Gold, Frontier Optima, Gardo Gold;
  3. Aangevuld met, extra werking tegen grassen en kweek, keuze uit: Samson/Milagro, MaisTer (pas op met te koud en te warm weer) of Clio (topramezone);
  4. Aangevuld met, tegen haagwinde/veelknopigen/aardappel: Starane of Kart (of Primus maar rasgevoeligheid).

In 6 tot 8-bladstadium eventueel corrigeren voor betere haagwindebestrijding.