Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 16-06-2009

Bestrijding haagwinde en akker(melk)distel in suikerbieten

Haagwinde en akker(melk)distel zijn wortelonkruiden die in bieten pleksgewijs bestreden kunnen worden met 1,5 ltr Lontrel (of 0,3%) + 1-2 ltr olie per ha. Voer de bestrijding pas uit als de onkruiden voldoende blad hebben gevormd. De haagwinde mag over de bieten heen groeien, de akkerdistel moet minimaal 20 cm zijn, akkermelkdistel vanaf 6-8 bladstadium, beide tot bloemknopstadium.
Voer de bespuiting alleen uit bij zeer vochtig, groeizaam en warm weer (> 20 °C), anders is er onvoldoende effect.
Pas deze dosering niet toe binnen 18 maanden voor de teelt van pootaardappelen, bloembollen, knolselderij, cichorei of witlof.