Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-02-2005

Bescherming van nieuwe groei tegen Phytophthora in de teelt van aardappelen

Tijdens de periode dat het loof snel groeit zijn er delen van de plant onbeschermd tegen Phytophthora. De werking van fungiciden op de bescherming van de nieuwe groei is in biotoetsen regelmatig getoetst. Er is een verband tussen de werking in de biotoets en in het veld.

Het onderzoek moest aantonen of de resultaten gevonden uit de biotoets redelijkerwijs gebruikt kunnen worden voor de praktijk. Het onderzoek toonde aan dat de biotoets goed gebruikt kan worden om de effectiviteit van de fungiciden op de nieuwe groei te toetsen.
Tevens moest het onderzoek de bescherming van de nieuwe groei door verschillende fungiciden aantonen. Het systemische fungicide Fubol Gold liet de beste bescherming van de nieuwe groei zien. Ranman beschermde de nieuwe groei beter dan Shirlan, Curzate M en Tattoo C.

Onderzoek

De veldproef met het ras Bintje lag op het PPO in Lelystad. De aardappelplanten zijn voor de eerste keer gespoten met Dithane toen deze een hoogte van 20-30 cm hadden bereikt. Op het moment dat de snelle groei begon zijn de bespuitingen met de verschillende fungiciden uitgevoerd. De gebruikte fungiciden zijn weergegeven in de tabel.

Tabel. De geteste fungiciden op de nieuwe groei in zowel de biotoets als in de veldproef.
Objectfungicidedosering
Aonbehandeld
BRanman0,2
CShirlan0,4
DCurzate M2,5
EFubol Gold2,5
FTattoo C2,0

In de afbeelding is weergegeven wat onder nieuwe groei kan worden verstaan.

Afbeelding. De stippellijnen geven ongeveer aan wat er in 6 dagen 'bijgegroeid' is.

Zes dagen na de bespuiting zijn de planten kunstmatig geïnfecteerd. Kunstmatige infectie vond plaats op de toppen van de planten in het veld én op geplukte topjes in de biotoets. Enkele dagen na besmetting van de topjes zijn deze beoordeeld op de mate van aantasting.

Resultaten en conclusies

Vergelijking biotoets met veldomstandigheden

Bij 4 van de 5 fungiciden was er duidelijk een relatie tussen de resultaten uit het veld en de biotoets. Dit geeft aan dat de biotoets goed gebruikt kan worden om de effectiviteit van de fungiciden op de nieuwe groei te toetsen.

Effect fungiciden op de nieuwe groei

De figuur geeft de resultaten weer van het effect van de fungiciden op de nieuwe groei.

Figuur. Percentage aantasting van de nieuwe groei van aardappelplanten bij de verschillende fungiciden.

Het systemische fungicide Fubol Gold liet de beste bescherming van de nieuwe groei zien. Ranman vertoonde een betere beschermende werking op de nieuwe groei dan Shirlan, Curzate M en Tattoo C. Curzate M vertoonde een betere bescherming van de nieuwe groei dan Shirlan en Tattoo C.