Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 22-06-2011

Beregenen en extra N bemesting in aardappelen

Momenteel zijn veel aardappelen al 2 tot soms 4 x beregend. De praktijk heeft al snel de neiging om extra bij te bemesten, maar onderzoek heeft het nut hiervan echter nooit bevestigd. Kijk daarom ten eerste naar de gegeven bemesting en hoeveel voor overbemesting is ingerekend. Wijk niet snel veel af van de planning. Een gewas aardappelen heeft ca. 150 kg N/ha nodig tot een vol gewas, rond half juni. Dit is de minerale stikstof (ca. 50% v.d. totale N) uit drijfmest plus de eerste gift.
De meeste gewassen zijn erg vroeg ontwikkeld. Dit betekent dat er nu al gekeken kan worden naar een eerste bijbemesting. Controle van de bemestingstoestand kan plaatsvinden via bladsapmetingen of Stikstof Bijmest Systeem (NBS) van BLGG. Uw adviseur kan zonodig een meting verrichten met de bladsapmethode, waarmee u direct inzicht heeft in de toestand en of een bijbemesting nodig is.
Op dit moment zijn er veel percelen die net aan de onderzijde van de ijklijnen zitten. Dit betekent of een kleine gift (100 kg KAS/ha) bijbemesten of na een week een nieuwe meting doen. Doordat het onderin de ruggen de grond nog vaak droog is, kan er nog veel stikstof beschikbaar komen voor het gewas. Door regelmatig te meten (1x per week) houdt u voldoende zicht op het gewas.