Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 28-04-2010

Beregenen bij later gezaaide gewassen?

Als het zaad niet goed in de vochtige grond is gezaaid, kan het in deze droge periode moeilijk kiemen. Beregenen om gewassen boven te krijgen, is vaak een moeilijke zaak. De argumenten om met beregenen te beginnen, kunnen zijn het voorkomen van tweewassigheid bij met name zaaiuien en het onderdoor drogen van net gekiemde zaden. Lichtere gronden kunnen snel verslempen door met name een te grove druppel, maar hebben minder vocht nodig (ca. 10 mm). Zwaardere gronden slaan minder snel dicht, maar hebben meer mm vocht nodig om het zaad te laten kiemen.
Gebruik  van zoet water heeft de voorkeur. Een kiem is namelijk erg gevoelig voor een hoge EC; het water mag niet te zout zijn. Bovendien kunnen allerlei zouten in de grond in oplossing komen. Het gevaar op schade is enigszins af te leiden van de gewastolerantie voor kunstmest, vooral K-60, vlak voor zaai. Gewassen als uien, wortelen, erwten en bonen zijn behoorlijk gevoelig. Bieten, granen en cichorei/witlof zullen minder snel schade ondervinden. Beregeningswater met een vrij lage EC kan dus in sommige gevallen tóch schade geven. Als u toch met zout water beregent, kunt u de kans op schade verminderen door er voor te zorgen dat de grond continu vochtig blijft. Door iedere 2-3 dagen een paar mm te geven, blijft het zout namelijk in oplossing. Onderstaande tabel uit Engels onderzoek geeft een indicatie van de wegval in kiemende uien. Dit kan van perceel tot perceel sterk variëren.

ECPlantwegval
Tot 0,80%, vrijwel geen problemen
Vanaf 1,2Tot 10%
Vanaf 1,825%
Vanaf 2,950%

Het meest effectief is ’s avonds en ’s nachts beregenen. Na beregenen dient de toplaag voldoende vochtig te blijven tot het gewas bovenstaat en op tijd herhalen (afhankelijk van de grondsoort na 5-7 dagen).