Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 23-12-2008

Beperkte aanbeveling van gerstrassen door watergevoeligheid

Met de publicatie van de waarderingslijst gerstrassen wil de gezamenlijke industrie een signaal afgeven naar de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van brouwgerstrassen voor verwerking in mout en bier.

Class, Prestige en Tipple worden geaccepteerd door de hele industrie. Erlina wordt voorlopig niet geaccepteerd; hiervoor moet met dit ras meer ervaring worden opgedaan voor een definitief oordeel afgegeven kan worden. Er is onvoldoende ervaring voor een industrieel oordeel over Kangoo en Poet.

Waardering gerstrassen

2007 was een oogstjaar waarin ‘watergevoeligheid’ van de Nederlandse gerst een grote rol heeft gespeeld. Deze 'watergevoeligheid' wordt in belangrijke mate veroorzaakt door weersomstandigheden tijdens de oogst, en leidt tot onregelmatige kieming van de gerst. Om die reden heeft het NIBEM besloten de brouwproeven in het gerstrassenonderzoek te laten vervallen. Op basis van de opgedane ervaringen met de rassen die in de industrie zijn ingezet, kan daarom slechts een beperkte aanbeveling worden gedaan.

Verschillende brouwgerstketens verwerkten in 2007 de rassen Class, Prestige en Tipple. Het gezamenlijke industriële oordeel van de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen over deze rassen is positief. Ook in 2008 blijft het oordeel over deze rassen positief.
Erlina scoorde, net als in 2007, ook in 2008 matig in de keten. De industriële ervaringen zijn nog steeds te beperkt voor een definitief oordeel, vooralsnog krijgt Erlina daarom geen industriële aanbeveling.
Met de rassen Kangoo en Poet is in 2008 geen ervaring opgedaan.

Daarmee ziet de waarderingslijst van NIBEM 2008 er als volgt uit:
Class, Prestige en Tipple worden geaccepteerd door de hele industrie. Erlina wordt voorlopig niet geaccepteerd; hiervoor moet met dit ras meer ervaring worden opgedaan voor een definitief oordeel afgegeven kan worden. Er is onvoldoende ervaring voor een industrieel oordeel over Kangoo en Poet.

Industrieel onderzoek

Voor de waarderingslijst stelden de Nederlandse mouterijen en bierbrouwerijen eigen onderzoeksgegevens beschikbaar over de verwerkingskwaliteit van de brouwgerstrassen van Nederlandse bodem. De kwaliteitsbeoordeling op industriële schaal is mogelijk wanneer er commerciële teelt van het ras in Nederland plaatsvindt.

Voorafgaand aan commerciële introductie van een ras vindt binnen het reguliere cultuur- en gebruikswaardenonderzoek een landbouwkundige evaluatie en een kwaliteitsbeoordeling op laboratoriumschaal plaats. De resultaten hiervan worden opgenomen in de Rassenlijst. De waarderingslijst vanuit de industrie complementeert het beeld van verwerkingskwaliteit. Nieuw op de aanbevelende rassenlijst van het Cultuur- en Gebruikswaardenonderzoek zijn de rassen Acrobat, Calico en Quench, welke na 1 jaar beproeving op kleine schaal alle drie brouwwaardig lijken. Omdat met laatstgenoemde rassen in het industriële onderzoek geen ervaring is opgedaan, wordt hierover door het NIBEM nog geen advies uitgebracht. Bij actualisatie van de aanbevelende rassenlijst zijn de rassen Barke, Cellar en Extract geschrapt.

Met de publicatie van deze lijst wil de gezamenlijke industrie een signaal afgeven naar de Nederlandse gersttelers over de acceptatie van brouwgerstrassen voor verwerking in mout en bier. In de stichting Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier (NIBEM) nemen de gerst-, mout-, bierketens deel. Het NIBEM stimuleert de beschikbaarheid van Nederlandse brouwgerst en het gebruik ervan in mouterijen en brouwerijen. Het NIBEM heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en geeft vanuit dat oogpunt voorkeur aan rassen met een goede ziekteresistentie en strostevigheid.