Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-10-2009

Bemestingsplan maakt helder of bijsturing nodig is

De eerste stap in de bemesting is het maken van een bemestingsplan. Op basis van de gewassen die u teelt en de grond waarvoor u een gebruikersverklaring heeft, berekent u de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte van uw bedrijf. Vergelijk de gebruiksruimte met de gerealiseerde bemesting in afgelopen jaren. Als uit het bemestingsplan blijkt dat in uw situatie bijsturing nodig is, kunt u aan een aantal maatregelen denken:

  • Reserveer bij de voorjaarsbemesting voldoende stikstof voor bijbemestingen; houdt rekening met mindere werking van dierlijke mest en met bijzondere weersomstandigheden.
  • Kies de geschikte soort mest; rundveedrijfmest bevat per kg fosfaat meer stikstof en kali, de stikstofwerking van varkensdrijfmest is hoger dan van rundveedrijfmest.
  • Houdt rekening met de stikstoflevering uit bietenblad, groenbemesters, luzerne en gescheurd grasland.
  • Betrek ook de kalivoorziening en de aanvoer van organische stof in het bemestingsplan.
  • Schakel zonodig een deskundige in om een bemestingsplan voor uw bedrijf te maken.