Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 11-02-2008

Bemesting wintertarwe

Deze tip geeft aan dat een vroege stikstofgift op ontwikkelde tarwegewassen nuttig is. In Noord-Nederland kan gebruik van een zwavelhoudende meststof verstandig zijn.

De percelen wintertarwe die afgelopen herfst op tijd zijn gezaaid, hebben zich al behoorlijk ontwikkeld. Op dergelijke vroeg ontwikkelde percelen kan een vroege stikstofgift nuttig zijn. Beperk deze eerste gift tot maximaal 400 kg KAS per ha. Een stikstofvenster is een nuttig hulpmiddel om de stikstofbehoefte van het gewas goed te kunnen volgen, zeker op percelen met veel N-leverend vermogen.

Op lichte gronden (< 15% afslibbaar) in Noord-Nederland kan een bemesting met een zwavelhoudende meststof verstandig zijn. Zwavel spoelt gemakkelijk uit. Ook kan door te weinig mineralisatie een zwavelgebrek ontstaan. De zwaveldepositie (uit neerslag) is in Noord-Nederland in de meeste gebieden niet meer voldoende om de behoefte volledig te dekken.

Op de zwaardere gronden is het gebruik van een zwavelhoudende meststof niet nodig. Ook op percelen waar u dit voorjaar mest gaat uitrijden, is het gebruik van een zwavelhoudende meststof niet nodig.