Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 11-06-2013

Bemesting aardappelen

De aardappelen groeien hard onder de huidige omstandigheden. De knolzetting is al in volle gang, ook daar waar nog relatief weinig loof aanwezig is. Geef de resterende stikstof- en kaligift als de knolzetting duidelijk gaande is. Indien een hoog onderwatergewicht verwacht wordt of het drukken van de blauwgevoeligheid gewenst is, gaat onze voorkeur uit naar chloorhoudende korrelmeststoffen i.p.v. de vloeibare bladmeststoffen. De chloor uit deze meststoffen geeft een extra verlaging van het onderwatergewicht. Kali versterkt de plant door een hogere celspanning. Afhankelijk van de hoeveelheid kali en stikstof die nog aangevuld dient te worden is 16-0-32 een mooie meststof voor de overbemesting van uw aardappelen, door de harde ronde korrels is deze kunstmest gemakkelijk breed te verstrooien.

Op lichte kalkrijke zavelgronden zijn bladbespuitingen met mangaan alleen zinvol indien geen mancozeb-bevattende Phytophthora-middelen gebruikt worden. Mancozeb-bevattende middelen zijn o.a. Curzate M, Valbon, Unikat Pro en Canvas. U kunt kiezen uit meerdere formuleringen, o.a. 1-2 ltr mangaannitraat (100 gr/ltr), 0,5-1 ltr Top Trace mangaannitraat of 0,25-0,50 ltr Mantrac Pro per ha. Daarnaast is ca. 5 kg Epso Microtop een optie, waarbij naast mangaan ook magnesium, borium en zwavel toegediend wordt. Op de meeste gronden is geen bemesting met  sporenelementen nodig.

Let op: vooral als (nitraat)bladmeststoffen gecombineerd worden met minerale virusolie of olieachtige formuleringen (pyrethroïden) is er kans op bladverbranding. Pas bladmeststoffen op een droog gewas toe. Ook na toepassing moet het nog enige uren droog zijn.