Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-10-2002

Behandeling van aardappelpootgoed met een elektrisch veld tegen Phytophthora

Russisch onderzoek aan de All Russian Plant Pathology Research Institute (VNIIF) heeft aangetoond dat knollen die behandeld waren met een elektrisch veld met lage frequentie en hoog voltage minder gevoelig werden voor een aantasting met P. infestans. PPO heeft dit in 2002 getoetst in opdracht van het Masterplan Phytophthora.

In het onderzoek was de Phytophthora-druk enorm hoog; de werking van een knolbehandeling met een elektrisch veld tegen Phytophthora was onder deze omstandigheden onvoldoende. Wellicht kan een elektrisch veld bij een lichte P. infestans-druk en bij de juiste rassenkeuze (weinig gevoelig voor P. infestans) meer bescherming bieden.

Inleiding

Russisch onderzoek aan de All Russian Plant Pathology Research Institute (VNIIF) heeft aangetoond dat knollen die behandeld waren met een elektrisch veld met lage frequentie en hoog voltage minder gevoelig werden voor een aantasting met P. infestans. Deze verminderde gevoeligheid was ook nog aanwezig in planten die zich uit de behandelde knollen ontwikkelden. Er wordt aangenomen dat de verminderde gevoeligheid het gevolg is van het versterken van de reeds aanwezige afweermechanismen in het ras dat behandeld wordt. Vandaar dat voor de proeven rassen worden gebruikt die uit zichzelf al een zekere mate van afweer bezitten (bijv. Santé).

Proefopzet en resultaten

Voor deze proef is het ras Santé gebruikt, omdat Santé matig vatbaar is voor P. infestans in het loof (4,5) en weinig vatbaar voor P. infestans in de knol (7,5). De knollen zijn gedurende 18 uur behandeld met een elektrisch veld. Naast de knolbehandeling met een elektrisch veld is het bacteriepreparaat Agat-25 (Pseudomonas aureofaciens) op het gewas gespoten. De eerste bespuiting met Agat-25 is uitgevoerd toen de planten elkaar in de rij raakten. Gedurende de opkomst zijn tussen de verschillende behandelingen geen verschillen in mate van opkomst waargenomen. Er is zowel een biotoets op het blad als op aardappelstaafjes gedaan. Hier zijn geen verschillen in waargenomen. Ook in het veld waren geen verschillen in aantasting te zien. De opbrengstbepaling liet wel een verschil zien. De met een elektrisch veld behandelde knollen en met Agat-25 gespoten planten vertoonden een hogere opbrengst.

Conclusies

  • Zeven dagen na de EPS-behandeling leek er in de knolstaafjes nog sprake te zijn van een enigszins verhoogde weerstand tegen P. infestans. Echter, tien dagen na de EPS-behandeling leek dit effect juist omgekeerd en ontstaat er na een bepaalde tijd juist een lagere weerstand tegen P. infestans;
  • Er waren geen verschillen in opkomst;
  • Er waren geen verschillen in aantasting in de biotoets op blad;
  • Er waren geen verschillen in aantasting in het loof;
  • Er waren geen verschillen in knolaantasting. Ondanks de vele aantasting in het loof is in de knol heel weinig aantasting geconstateerd. Dit was ook te verwachten, gezien het knolresistentiecijfer vermeld in de rassenlijst (2002);
  • Er waren wel opbrengstverschillen te zien met een betrouwbaarheid van ruim 90%. Knollen behandeld met een elektrisch veld + Agat-25 vertoonden een hogere opbrengst dan onbehandelde knollen. Dit resultaat is in overeenstemming met behaalde resultaten in Russisch onderzoek.

Voor een goede beoordeling van de werkzaamheid van een knolbehandeling met een elektrisch veld is de P. infestans-druk te hoog geweest. Wellicht kan een behandeling met een elektrisch veld bij een lichte P. infestans-druk meer bescherming bieden. Het lijkt erop dat een knolbehandeling met een elektrisch veld + gewasbespuiting met Agat-25 een hogere opbrengst geeft.