Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 21-12-2012

Bedrijfshygiëne

Bedrijfshygiëne is een aspect dat een belangrijke plaats verdient in de bedrijfsvoering. Bodemgebonden ziekten en plagen en quarantaineorganismen kunnen een groot effect hebben op zowel de gewasopbrengst als de financiële opbrengst. Zijn ze eenmaal aanwezig op het bedrijf, dan is het zeer moeilijk of onmogelijk om er weer vanaf te komen. In dit geval is voorkomen dus veel beter dan genezen!

Bedrijfshygiëne is een aspect dat een belangrijke plaats verdient in de bedrijfsvoering. Bodemgebonden ziekten en plagen en quarantaineorganismen kunnen een groot effect hebben op zowel de gewasopbrengst als de financiële opbrengst. Zijn ze eenmaal aanwezig op het bedrijf, dan is het zeer moeilijk of onmogelijk om er weer vanaf te komen. In dit geval is voorkomen dus veel beter dan genezen! Door een goede bedrijfshygiëne kan de kans beperkt worden dat zaken als (vrijlevende) aaltjes, witrot en bacterieziekten op het bedrijf geïntroduceerd of verder verspreid worden. Vooral van belang is het voorkomen van insleep van ziekten en plagen. Daarnaast moet verspreiding over het eigen bedrijf voorkomen worden. Waar moet zoal aandacht aan besteed worden:

  • Grond: Geen vreemde grond aanvoeren. Een schoongrondverklaring zegt alleen iets over verontreiniging met zware metalen, niet over aanwezige ziekten en plagen. Ook (tarra)grond van het eigen bedrijf, alleen perceelseigen grond terug naar het perceel. Een hoop grond van meerdere percelen kunt u beter afvoeren naar iemand die minder nauwkeurig is.
  • Uitgangsmateriaal: Gekeurd uitgangsmateriaal levert over het algemeen weinig problemen op. Echter blijft het belangrijk alert te zijn. Bij een tekort aan pootgoed restpartijtjes verzamelen om die laatste hectare te poten is en blijft een risico. Wat heeft de vrachtwagen die uw losgestort pootgoed aflevert vervoerd voordat hij uw pootgoed laadde? Misschien toch pootgoed in bigbags laten komen?
  • Pootgoedbehandeling: Is het verstandig om bij een eventuele pootgoedbehandeling met Maxim of Moncereen Pro een machine te huren waar vele partijen overheen gaan? Of vallen de kosten van aanschaf van een eigen machine mee ten opzichte van het risico van huren?
  • Machines: Veel organismen kunnen maar heel kort overleven op een stalen machine. Onderdelen van hout of rubber zijn risicovoller. De hoeveelheid grond die een machine meeneemt valt relatief ook mee. Onderling gebruik van machines geeft dus een beperkt risico. Ga hier wel verstandig mee om. Als een perceel een bepaalde besmetting heeft is het verstandig om dit bijvoorbeeld als laatste te rooien.
  • Kisten: De overlevingsduur van schimmels en bacteriën in hout is bijzonder lang. Ontsmetten vermindert het probleem maar doodt nooit alle organismen. Vooral kisten die gebruikt worden voor uitgangsmateriaal dienen dan ook exclusief daarvoor gebruikt te worden. Wat gebeurt er met uw kisten die u uitleent aan een collega of waarin u product aflevert?
  • Digestaat: Uien of aardappelen die niet meer geschikt zijn voor consumptie of voer worden tegenwoordig nogal eens naar de vergister gebracht. Als u digestaat aanvoert, weet u dan zeker dat alle organismen in het proces gedood zijn? Is pasteuriseren van het digestaat voldoende om alle organismen te doden?

U kunt uw bedrijf niet in vrijwillige quarantaine zetten, maar het is wel van belang te weten waar de risico’s zitten en deze zoveel mogelijk te beperken.