Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 09-04-2008

Altijd glyfosaat op nog te bewerken percelen!

Door de zachte winter zijn op veel percelen al diverse grote onkruiden aanwezig. Vooral bij ondiep te zaaien gewassen als uien en suikerbieten kunnen deze later voor problemen zorgen als ze nu niet worden bestreden. Zorg dat u schoon begint!
Voor een goed effect van glyfosaat (o.a. Roundup) is het belangrijk dat de werkzame stof voldoende tijd krijgt om door het blad opgenomen te worden. Gebruik 3 – 5 ltr glyfosaat (360 g/l) per ha over de ploegsnede. Als toevoeging kunt u 5 kg per ha zwavelzure ammoniak of andere waterconditioners als Intake, EasyMix en X-Change gebruiken. Groeizame omstandigheden en een voldoende hoge luchtvochtigheid bevorderen een vlotte opname tot enkele uren. Gebruik bij grotere zaadonkruiden en wortelonkruiden de maximale genoemde dosering. Roundup Max is regenvast na circa 1 uur en daardoor kan bij kleine zaadonkruiden ook na circa 1 uur een grondbewerking uitgevoerd worden. Bij wortelonkruiden geldt een minimale wachttijd van 4 dagen.