Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 21-06-2012

Alternaria strategie in aardappelen

De laatste jaren neemt de schade door Alternaria sterk toe. Na de bloei worden aardappelplanten gevoeliger voor Alternaria. Vooral verzwakt loof kan in een regenperiode geïnfecteerd worden. Vanaf de bloei is het verstandig te zorgen voor bescherming tegen Alternaria. Hierbij ligt de nadruk zeer nadrukkelijk op preventieve bescherming.

De laatste jaren neemt de schade door Alternaria sterk toe. Na de bloei worden aardappelplanten gevoeliger voor Alternaria. Vooral verzwakt loof kan in een regenperiode geïnfecteerd worden. Vanaf de bloei is het verstandig te zorgen voor bescherming tegen Alternaria. Hierbij ligt de nadruk zeer nadrukkelijk op preventieve bescherming. Er is namelijk geen middel beschikbaar met een curatieve werking tegen Alternaria. Wanneer u echt Alternaria in het gewas vindt is er vaak geen houden meer aan en sterft het gewas vroegtijdig af. Wacht dus niet op een aantasting maar bescherm aardappelen preventief met Signum of Amistar. Bij vroege rassen ligt veelal de startdatum in de buurt van 15 juli. Bij late rassen is deze richtdatum 15 augustus. Neem hierbij de vitaliteit van het gewas mee. Een vroeg gewas zal eerder beschermd moeten zijn dan een laat gewas. Ook problemen in de vorige aardappelteelt op bepaalde percelen maakt het risico groter, Alternaria blijft namelijk in de grond over. Ook verstandig is het om aan het begin van het seizoen een Phytophthoramiddel te gebruiken met een nevenwerking tegen Alternaria zoals Valbon, Curzate M of Zanddal. Na de bloei kan dan gekozen worden voor het bijvoegen van de specifieke Alternaria middelen Signum en Amistar aan de Phytophthorabestrijding, dit met een interval van 14 dagen. Signum mag maximaal 4x per seizoen worden toegepast in een dosering van 0,2 kg. Amistar mag per seizoen maximaal 3x toegepast worden in een dosering van 0,25 ltr.