Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 24-06-2009

Alternaria in aardappelen - wanneer starten met beschermen?

Als Phytophthora minder infectiekansen heeft, zijn de omstandigheden vaak juist gunstiger voor Alternaria. Vooral bij wisselend warm weer en enkele momenten met neerslag kan Alternaria zich uitbreiden. Zolang de plant nog goed groeit, blijven lesies zo klein dat ze met het blote oog niet zichtbaar zijn. Vooral bij veroudering van het gewas groeien deze lesies uit en worden veel sporen gevormd. Bij gevoelige rassen is het daarom vooral na de bloei belangrijk om bij een beginnende aantasting het gewas preventief te beschermen.
Dit betekent in pootgoed de periode juli, voor consumptieaardappelen ligt deze periode in augustus. Diverse [INVALID URL] geven aan dat eerder beginnen in consumptieaardappelen geen meerwaarde geeft!