Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-03-2004

AGROBIOKON-winterbijeenkomsten 2004: rassenkeuze, poten en rugopbouw

Uit de Agrobiokon-[INVALID URL] (templink, Klein Swormink, 2002) bleek dat telers problemen ervaren bij de rassenkeuze. Naar aanleiding hiervan is een rassenadviessysteem ontwikkeld: [INVALID URL]. Tijdens de Landbouwwerktuigenbeurs in Zuidlaren in december 2003 is OPTIRas bij de zetmeelaardappeltelers geïntroduceerd.
Om extra aandacht te geven aan rassenkeuze zijn er in het vroege voorjaar van 2004 acht bijeenkomsten georganiseerd, waarin rassenkeuze en poten+rugopbouw zijn behandeld, gepresenteerd en gedemonstreerd. In de acht bijeenkomsten zijn ruim 180 telers bereikt. Gezien de reactie van de telers en de evaluatie was men positief over de presentatie van OPTIRas. Ook over de presentatie over grondbewerking, poten en rugopbouw was men positief.

Doelen

  • Verbreding van de bekendheid van OPTIRas onder zetmeelaardappeltelers en de mogelijkheden van OPTIRas presenteren;
  • Informeren van andere organisaties over de mogelijkheden van OPTIRas;
  • Telers bewust maken van het (financiële) belang van goed poten en een goede rugopbouw.

Uitvoering

Er zijn in totaal acht bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten zijn presentielijsten getekend door de aanwezigen. Deze zijn tezamen met een overzicht van de gehouden bijeenkomsten te vinden in het rapport.
Tijdens de presentaties konden meteen vragen worden gesteld over en naar aanleiding van het programma. Ook was er ruimte voor discussie. De gestelde vragen zijn te vinden in het rapport.
Na afloop van iedere bijeenkomst is er een korte evaluatie gehouden d.m.v. een vragenlijst met een vijftal vragen. De resultaten van de evaluatie zijn weergegeven in het rapport.

Resultaten

In de acht bijeenkomsten zijn er ruim 180 telers bereikt. Gezien de reactie van de telers en de evaluatie was men positief over de presentatie van OPTIRas . Ongeveer de helft is van plan er mee te gaan werken, en een iets lager percentage gaat er misschien gebruik van maken. Ook over de presentatie over grondbewerking, poten en rugopbouw was men positief. Dit was te merken aan de discussies die werden gevoerd en aan de uitslag van evaluatie.
Duidelijk blijkt dat het publiek zeer diverse vragen stelt en opmerkingen maakt. Hieruit spreekt een groot verschil tussen personen in kennis- en informatieniveau. Het is aan te bevelen om doelgroepen gericht te benaderen bij het organiseren van een bijeenkomst of programma.