Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 20-03-2013

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Rekenvoorbeeld bodem- en gewasgericht advies

In deze bijlage van de bemestingsadviesbasis vindt u rekenvoorbeelden hoe om te gaan met gewas- en bodemgerichte adviezen voor fosfaat en kali.

Fosfaat

Stel: het onderstaande akkerbouwbedrijf van 100 ha op zeeklei met 15% lutum en < 10% organische stof.

GewasOpper-
vlakte (ha)
AfvoerPw 25Pw 35
Product (ton/ha)P2O5 (kg/ha)Totaal (kg)Gewas-
advies (kg/ha)
Totale aanvoer (kg)Gewas-
advies (kg/ha)
Totale aanvoer (kg)
Consumptie-
aardappel
256066,01.6501353.3751052.625
Suikerbiet257063,01.575952.375551.375
Wintertarwe25970,21.7550000
  stro 4,57,2180    
Zaaiuien12,56042,05251351.6881051.313
Doperwt12,5711,21401351.6881051.313
 
Totaal100  5.825 9.125 6.625
Gemiddeld per ha   58 91 66
Onvermijdbaar verlies   20    
Bodemgericht advies   78    

Bij Pw 25 zou bij bemesting volgens het gewasgericht advies gemiddeld over het bouwplan 91 kg P2O5 per ha moeten worden aangevoerd. Om het Pw-getal te handhaven moet 78 kg P2O5 per ha worden aangevoerd (gemiddelde afvoer + onvermijdbaar verlies). In dit geval moet worden uitgegaan van het gewasgericht advies. N.B.: vanwege de fosfaatgebruiksnorm mag maximaal maar 85 kg P2O5 per ha worden toegediend.
Bij Pw 35 zou bij bemesting volgens het gewasgericht advies gemiddeld 66 kg P2O5 per ha moeten worden aangevoerd. Om het Pw-getal te handhaven moet 78 kg P2O5 per ha worden aangevoerd. In dit geval moet worden uitgegaan van het bodemgericht advies. Het extra fosfaat (bovenop het gewasgericht advies) kan het beste aan de meest fosfaatbehoeftige gewassen in de rotatie worden gegeven.

Kali

Stel: het onderstaande akkerbouwbedrijf van 100 ha op zeeklei met 15% lutum en < 10% organische stof.

GewasOppervlakte (ha)AfvoerK-getal 14K-getal 18
Product (ton/ha)K2O (kg/ha)Totaal (kg)Gewasadvies (kg/ha)Totale aanvoer (kg)Gewasadvies (kg/ha)Totale aanvoer (kg)
Cons. aardappel25603067.6502807.0002305.750
Suikerbiet25701754.3751203.000802.000
Wintertarwe259461.148501.25000
  stro 4,5671676    
Zaaiuien12,5601081.3502803.5002302.875
Doperwt12,57253061702.1251201.500
 
Totaal100  16.505 16.875 12.125
Gemiddeld per ha   165 169 121
 K-getal 14K-getal 18
Reparatie3860
Compensatie afvoer165165
Onvermijdbaar verlies00
Bodemgericht advies551165

Zowel bij K-getal 14 als 18 is het bodemgericht advies hoger dan het gewasgericht advies. De extra kali kan worden toegediend aan de gewassen met de hoogste kalibehoefte of hoogste kalionttrekking. Omdat de landbouwkundige streefwaarde voor het kaligetal 18 bedraagt is er bij een kaligetal van 14 een reparatiebemesting nodig om tot een waarde van 18 te komen.