Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 20-03-2013

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Overzicht organische-mestsoorten

CodeMestsoort
10Vaste rundveemest
11Rundveegier
14Rundveedrijfmest
18Witvleeskalverendrijfmest
19Rosékalverendrijfmest
23Kalkoenenmest (alle systemen)
25Vaste paardenmest
32Kippenmest van een mestband
33Kippenmest van een mestband met nadroging
35Kippen­strooiselmest
39Vleeskuikens- en parelhoendersmest (alle systemen)
40Vaste varkensmest
41Varkensgier
46Zeugendrijfmest (fokzeugen incl. biggen, opfokzeugen/-beren en dekberen)
50Vleesvarkensdrijfmest
56Schapenmest (alle systemen)
61Vaste geitenmest
75Vaste nertsenmest
80Vaste eendenmest
90Vaste konijnenmest
110Champost
111Compost