Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 20-03-2013

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Overzicht grondsoorten

CodeGrondsoort
00Duinzand en zeezand
10Dekzand
20Jonge zeeklei
30Oude zeeklei
40Rivierklei (uitgezonderd Maasklei)
45Maasklei
50Dalgrond
60Kleiïg veen
62Veengrond (uitgezonderd kleiïg veen)
71Lössgrond