Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 20-03-2013

Adviesbasis bemesting 2013 op Kennisakker.nl

De nieuwe [INVALID URL] versie 2013 staat op Kennisakker.nl. De bemestingsadviezen in de adviesbasis zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. De adviesbasis is enkel beschikbaar op Kennisakker.nl.

De adviesbasis 2013 is uitgebreid met een hoofdstuk over [INVALID URL]. In dit hoofdstuk worden kengetallen gegeven waarmee de aanvoer van organische stof kan worden berekend.
Verder zijn in de hoofdstukken rond stikstof en fosfaat paragrafen opgenomen met aandachtspunten voor een optimale benutting van [INVALID URL] en [INVALID URL].

De aanscherping van de gebruiksnormen in de afgelopen jaren, met name voor de zand- en lössgronden, zorgt ervoor dat vaak niet meer volgens de adviezen en richtlijnen uit de adviesbasis kan worden bemest. Efficiënt gebruik van stikstof en fosfaat kan opbrengstderving als gevolg van een lage bemesting zoveel mogelijk beperken.