Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 29-04-2011

Actuele situatie wintertarwe

In diverse percelen wintertarwe vinden we meeldauw en gele roest. Meeldauw vinden we onder andere in verzwakte tarwe van gevoelige rassen (meeldauwgevoelige rassen zijn o.a. : Apache, Patrel, Tulsa, Henrik, Premio en Tataros). Gele roest vinden we pleksgewijs in onder andere het ras Einstein (andere gele roest gevoelige rassen zijn o.a.: Carenius en Bristol) . Controleer uw tarwe op het voorkomen van deze ziekten. Bij een aantasting meeldauw kunt u 0,75 ltr Mildin of   1 ltr. Corbel of 0,5 ltr Flexity inzetten. Bij gele roest 1 ltr. Opus Team, of 0,6 ltr. Proline. Bij een combinatie van beide schimmelziekten kunt u 0,6 ltr. Mildin, 0,4 ltr. Flexity of 0,75ltr. Corbel toevoegen aan de Opus Team of Proline.
De dreiging van andere ziekten is gezien het huidige droge weer niet erg groot, met een uitzondering voor gele roest. Betrek bij de ziektebestrijding in tarwe de resistenties van het betreffende ras. Gewascontrole kan hier geld opleveren.
Op lichte gronden komen we (volop) mangaangebrek in wintertarwe tegen. Dit heeft veel te maken met de droge weersomstandigheden. Waar mangaangebrek aanwezig is komt ook meeldauw. Wanneer meeldauw op dergelijke percelen bestreden wordt, moet hieraan eigenlijk nog mangaan worden toegevoegd. Voor doseringen zie handleiding    blz. 209. Onder deze droge weersomstandigheden staat de tarwe op lichte gronden en op percelen met slechte structuur enigszins in stress. Om onder dergelijke omstandigheden het gewas voor de tweede keer te spuiten met een groeiregulator, kan het gebeuren dat de tarwegroei geblokkeerd wordt.
Kijk of het nodig is deze tweede groeiregulatiebespuiting uit te voeren.