Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 16-06-2008

Aardappelopslag kan beter op de langste dag al dood zijn

De wettelijke verplichte datum waarop aardappelopslag bestreden moet zijn is 1 juli.

Onderzoek naar [INVALID URL] heeft uitgewezen dat de kritieke datum waarbij vermeerdering van het aardappelcysteaaltje optreedt rond 21 juni ligt. Om vermeerdering van aardappelcysteaaltjes te voorkomen, moet de opslag rond de langste dag dood zijn. Indien mogelijk verdient een behandeling met glyfosaat een week vóór deze datum de voorkeur.
Als de inzet van glyfosaat niet mogelijk is, bijvoorbeeld in graan of maïs, en er gebruik wordt gemaakt van een middel als Starane moet de toepassing minimaal twee weken voor 21 juni plaatsvinden, omdat het (vooral ondergronds) afsterven van de planten veel langer duurt.
De detectiekans van een aardappelcysteaaltjesbesmetting kan na een te laat bestreden aardappelopslag fors toenemen, omdat juist in de bovenste teeltlaag waar bemonsterd wordt nieuwe cysten worden gevormd. Ook bij een (partieel) resistent ras worden nieuwe cysten gevormd. De resistentie uit zich namelijk deels in een lager aantal cysten en deels in een lagere levende inhoud van deze cysten. Voor de detectiekans is het aantal cysten bepalend en niet de inhoud van deze cysten.