Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 07-01-2008

Aardappelcontracten 2008

De komende maanden zullen vertegenwoordigers weer langs de deur gaan om aardappelen te contracteren. Bereken uw kostprijs van aardappelen en vergelijk uw saldo met andere gewassen. De kosten zullen in 2008 stijgen door o.a. hogere brandstof- en kunstmestprijzen. De saldo's van andere teelten zullen in 2008 naar verwachting hoger zijn dan in het afgelopen jaar. Mogelijk komt u tot de conclusie dat u met contracteren een lager saldo voor van aardappelen heeft dan van het alternatief.

Indien u een contract wilt afsluiten, is het verstandig om voor uzelf op een rijtje te zetten welke wensen u heeft. Onderhandelen over de prijs is vaak lastig, maar de algemene verwachting is dat de prijs enkele centen hoger zal liggen dan afgelopen jaar. Onderhandelen over voorwaarden is goed mogelijk. Het afgelopen jaar hebben wij in de praktijk contracten gezien met, door de teler bedongen gunstige voorwaarden.

Enkele aandachtspunten:
Denk ook eens aan een contractvorm met bodemprijs en meedelen bij een hogere marktprijs!
Welke verplichtingen heeft u bij een overmachtsituatie, bijv. bij het niet vol leveren van het contract?
Geeft u aan welke hectares of tonnen u contracteert of zijn dat automatisch alle hectares op uw bedrijf?
Wat is er geregeld bij overschrijding van de leveringsdatum? Voor wie is bijvoorbeeld dan het kwaliteitsrisico?
Kunt u een meerjarig contract afsluiten, tegen een betere prijs?
Welke vrijheid wenst u t.a.v. de 'over'-tonnen, oftewel die tonnen waar geen vaste prijs voor gemaakt is in het contract? Of juist de ondermaten (< 40 mm)?
Hoe vrij bent u met een terugleveringsplicht?
Is het mogelijk om eigen pootgoed te telen?
Is het mogelijk om door samenwerking met andere telers tot grotere eenheden te komen en zo een betere contractprijs/voorwaarden te verkrijgen?
Maak duidelijke betaalafspraken; 'medio' is dus geen duidelijke afspraak.
Overweegt u om van afnemer te veranderen? Informeer vooraf bij collega's die al aan deze afnemer leveren.

Een goede voorbereiding op het contractgesprek is het halve werk. De aangeboden contracten zijn een voorstel!