Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-03-2004

Aangepaste doseringen herbiciden in granen

Het saldo van de graangewassen is niet erg hoog. Daarom is het belangrijk dat de kosten die voor de onkruidbestrijding worden gemaakt beperkt blijven. De praktijk kiest meestal voor een chemische bestrijding met een combinatie van relatief goedkope herbiciden. Mogelijkheden hiervoor kwamen naar voren o.a. uit onderzoek van PPO en ervaringen in met name Denemarken.
Met regelmaat komen er nieuwe herbiciden voor de granen op de markt waardoor de mogelijkheden van onkruidbestrijding en combineren met andere herbiciden sterk toenemen. De kennis van de mogelijk nieuwe mixen die gebruikt kunnen gaan worden ontbreekt echter. Daarom doet PPO onderzoek naar de effectiviteit van de onkruidbestrijding van nieuwe mixen onkruidbestrijdingsmiddelen in verschillende doseringen.

Proefopzet

In overleg met regio Noord-Nederland is een selectie van potentieel interessante mixen van herbiciden gemaakt. Middelen die in de proef zijn opgenomen zijn Ally, Starane, Verigal, Vega, MCPP, Primus en Gratil. Op de proefboerderij Ebelsheerd zijn twee veldproeven aangelegd, één in zomergerst en één in wintertarwe, waarin mixen in verschillende doseringen uitgeprobeerd zijn. Op twee tijdstippen is er gespoten en is het effect op de aanwezige onkruidpopulaties beoordeeld.

Resultaten

Zowel bij zomergerst als bij wintertarwe is gebleken dat met enkele mixen van lage doseringen van herbiciden een (nagenoeg) volledige bestrijding van de aanwezige onkruiden kan worden verkregen. Daarbij is een aanzienlijke besparing op de kosten mogelijk. In sommige gevallen kan met 20% van de kosten (van een veelgebruikte herbicidencombinatie), 95% bestrijding of meer worden verkregen. Belangrijk voor een goed resultaat is het juiste tijdstip van spuiten. Hierbij spelen de weersomstandigheden en de ontwikkeling van de onkruiden en het gewas een belangrijke rol.

Conclusies

De ene keer geeft een vroege bespuiting het beste resultaat, een andere keer een late(re) bespuiting. Bepalend daarbij is de mate van afharding van de onkruiden. Als het enige tijd droog en weinig groeizaam weer is geweest (en de planten zijn afgehard), kan zelfs met een volle dosering vaak het onkruid niet afdoende worden bestreden. Terwijl onder groeizame omstandigheden veelal met lage doseringen een prima resultaat wordt verkregen. De (juiste) mix van herbiciden hangt daarbij sterk af van de aanwezige onkruidsoorten. Het is daarom moeilijk een algemeen geldend advies te geven. Hier zou een beslissingsondersteunend systeem ten aanzien van de keuze en dosering van herbiciden in granen wenselijk zijn.