Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 26-09-2013

Aandachtspunten rondom de oogst van suikerbieten

Let bij een schimmelbestrijding in suikerbieten op de verschillende veiligheidstermijnen:

MiddelDosering (ltr/kg per ha)Veiligheidstermijn in dagen
Opus Team114
Score 250 EC*0,428/42
Sphere SC0,25 - 0,3521
Spyrale128

* verschillende veiligheidstermijn en/of toelatingen per merknaam

Wees alert bij de vroege levering van suikerbieten. In het begin van het rooiseizoen is het altijd zoeken naar de juiste afstelling van de bietenrooier. Enkele aandachtspunten op een rij:

  • Let op puntbreuk, vaak meer verlies dan met te diep koppen. Als het breukvlak 4 cm in doorsnede is in plaats van 2 cm dan kost dit al 5% opbrengst. Bij een diameter van 8 cm kan dit oplopen tot 23% verlies. Oorzaak is vaak te intensief reinigen of een te hoog toerental van de zonnen onder relatief gunstige omstandigheden; 
  • Zodanig ontbladeren en koppen dat maximaal 5% van de bieten bladsteelresten langer dan 2 cm heeft en maximaal 5% te diep gekopt is. Kop dus niet te diep. Controleer het kopwerk in het veld!; 
  • Verlies van hele bieten. Bij het insteken van een perceel, spuitsporen en geren gaan vaak hele bieten verloren. Ook midden op het perceel kan dit gebeuren. Enkele technische oorzaken kunnen zijn: wegspringen bij de scharen, verlies tussen aansluiting scharen en zonnen, overlopen van opvoerband en verlies door breuk van spijlen;
  • Rooien onder goede omstandigheden. 1 tot 2 weken eerder rooien onder goede omstandigheden is beter dan rooien onder slechte omstandigheden vlak voor levering.