Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 18-04-2013

Aandachtspunten onkruidbestrijding en groeiregulatie wintertarwe

In de meeste percelen wintertarwe moet nog een onkruidbestrijding worden uitgevoerd. In onderstaande tabel hebben we een overzicht geplaatst van meerdere combinaties herbiciden, waarbij de aanwezigheid van onkruidgrassen bepalend is voor de keuze van de middelencombinatie.

CombinatieOpmerkingen:€ / ha
O.a. duist / straatgras / windhalm & breedbladigen
300-500 gr Atlantis + 1 ltr olie + 150 gr / 75 ml HussarMinder effect ereprijs (klimop)72-96
300-500 gr Atlantis + 1 ltr olie + 200 gr Capri TwinMinder effect paarse dovenetel / varkensgras / melden85-109
300-500 gr Atlantis + 1 ltr olie + 70 gr BiathlonStraatgras: hoogste dosis Atlantis61-85
300-500 gr Atlantis + 1 ltr olie + 0,75 ltr PrimstarIdem + weinig effect ereprijs / dovenetels63-87
O.a. windhalm / straatgras (klein) & breedbladigen
200 gr / 100 ml Hussar + 1 ltr olie + 70 gr BiathlonBij nog kleine ereprijs / dovenetels68
200 gr / 100 ml Hussar + 1 - 1,5 ltr Verigal DBij wat grotere ereprijs / dovenetels66-77
200 gr Capri Twin + 1 ltr olie + 50 gr BiathlonBij nog kleine ereprijs / dovenetels64
Breedbladigen
0,2 Legacy toevoegen aan bovenstaande combinatiesM.n. bij open percelen bodemwerkingca. 21
175 - 200 gr Capri + 1 - 1,5 ltr PrimstarBij nog kleine ereprijsca. 62
15 - 25 gr Traton SX + 1,5 - 2 ltr Verigal D + 0,5 ltr StaraneBij grotere onkruiden59-75

Op dit moment zijn de onkruiden nog dusdanig klein dat op de meeste percelen de laagst genoemde dosering gebruikt kan worden, mits de spuitomstandigheden (RV >70%) goed zijn.
In verband met de slechte omstandigheden tijdens en na de zaai, zijn een aantal wintertarwepercelen doorgezaaid met zomertarwe. Zowel Atlantis als Hussar hebben geen toelating in de teelt van zomertarwe. Beide middelen zijn wel selectief voor zomertarwe. Spuit echter niet meer dan 300 g/ha Atlantis met 75 ml of 150 g Hussar en 1l/ha Actirob op deze doorgezaaide percelen. Indien de zomertarwe dan toch “geraakt” wordt, dan kan dit soms leiden tot gewasreactie, maar deze is vaak tijdelijk en geeft ook geen opbrengstderving.
De vroegst gezaaide wintertarwe komt deze week in het stadium dat groeiremming plaats kan vinden. Het beste tijdstip is bij het voelbaar worden van de eerste knoop in de hoofdspruit. De temperatuur moet overdag meerdere uren boven de 8-10°C komen en het gewas moet droog zijn. In wintertarwe kunnen de volgende middelen worden ingezet: chloormequat (CCC) en/of Moddus of Medax Top + Turbo.

  • Kies bij stevige rassen voor een eenmalige bespuiting, spuit bij minder stevige rassen 2 keer;
  • Kies bij onderzaai van graszaad of grasgroenbemester eerder voor een 2e bespuiting;
  • Let op het N-leverendvermogen van uw grond. Hoe hoger het org.stof gehalte, hoe meer kans op legering;
  • Let op de dosering van chloormequat, die is per merk verschillend (standaard 750 gr./ltr); Lees goed het etiket, want er zijn ook beperkingen voor maximale doseringen.
  • In proeven lag de werking van de Medax Top tussen Moddus en CCC in. Onder droge omstandigheden kan de werking van enkel CCC tegenvallen. Een combinatie van Moddus + CCC is dan gunstiger.
  • Dosering: bij stevige rassen 1 bespuiting: 0,25 ltr Moddus + 0,5 ltr CCC of 0,75-1 ltr CCC of 0,75-1 ltr Medax Top + 0,75-1 ltr Turbo. Bij veel zonlicht of bij gedeeltelijk doorzaai van zomertarwe de dosering van Moddus verlagen tot ca. 0,15 ltr/ha.
  • Bij 2 bespuitingen bij legeringstgevoelige rassen: 1e keer bij einde uitstoeling 0,25 ltr Moddus + 0,5 ltr CCC of  0,75-1 ltr Medax Top+ 0,75-1 ltr Turbo. Herhalen na 10 dagen 0,75-1 ltr CCC of 0,25 ltr Moddus + 0,5 ltr CCC.
  • Als u nog een onkruidbestrijding moet uitvoeren, voeg dan de Moddus pas bij de 2e bespuiting toe. Moddus geeft een goede werking bij zonnig weer, maar is duurder dan CCC. Moddus niet combineren met Artus Atlantis, Capri Twin, Axial, Hussar vlb, Puma SEW, Traxos, uitvloeier en olie en bij zachte omstandigheden ook niet met Verigal D.
  • Medax Top is mengbaar met meerdere herbiciden dan Moddus maar niet mengbaar met Artus, Aurora, Verigal D. Echter onder zachte omstandigheden kan Medax top in combinatie met onkruidbestrijding agressiever verkorten.

Controleer uw perceel ook op aanwezigheid van schimmels. Op dit moment zien we alleen septoria. Bij droge omstandigheden zal deze aantasting zich niet uitbreiden en kunt u wachten met een bestrijding. Maar bij wisselvallig weer kan deze aantasting wel uitbreiden. Onder deze omstandigheden kunt u 1 ltr Opus Team of 0,6 Proline toevoegen.