Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 08-11-2012

Aandachtspunten bij het onderwerken van groenbemesters

Als u een groenbemester mee wilt laten meetellen voor de extra N-ruimte binnen de gebruiksnormen, geldt voor de kleigronden dat de groenbemester minimaal 8 weken moet blijven staan (en maximaal 31 augustus gezaaid). Bij zand- en lössgronden mag de groenbemester dan pas na 1 december vernietigd worden. Onder vernietigen wordt zowel ploegen als doodspuiten verstaan.

Als u een groenbemester mee wilt laten meetellen voor de extra N-ruimte binnen de gebruiksnormen, geldt voor de kleigronden dat de groenbemester minimaal 8 weken moet blijven staan (en maximaal 31 augustus gezaaid). Bij zand- en lössgronden mag de groenbemester dan pas na 1 december vernietigd worden. Onder vernietigen wordt zowel ploegen als doodspuiten verstaan.

Pas bij het onderwerken van groenbemesters op voor het ‘inkuileffect’, waarbij de bladmassa als één laag in de ploegvoor komt te liggen en daardoor moeilijk verteert. Vooral na het maaien of klepelen van bladrammenas dient u bij voorkeur minimaal een week te wachten met onderwerken, zodat het gewas makkelijker verteert.
Wilt u het gewas toch zonder maaien onderwerken, bevestig dan een ketting of balk aan de fronthef, zodat de bladrammenas of mosterd plat komt te liggen en makkelijker is onder te ploegen. Ook is het een mogelijkheid om vlak voor het ploegen de groenbemester met een schijveneg te verkleinen en te mengen met de grond. Daarnaast is doodspuiten van de groenbemester (gras/graanopslag) een optie.