Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 08-06-2010

Aaltjesmanagement in de akkerbouw

Deze handleiding zet de huidige kennis op aaltjesgebied op een rij. Het biedt een handreiking om problemen vroegtijdig te leren onderkennen en geeft oplossingsrichtingen voor verschillende aaltjesproblemen.

Een gezonde bodem is het basiskapitaal van elk akkerbouwbedrijf. Een bodem gezond hebben en houden, vraagt een actieve en planmatige aanpak. Aaltjes kunnen dit basiskapitaal ondermijnen als passief wordt afgewacht hoe de bodemgezondheid zich ontwikkelt. Alert zijn op kleinschalige problemen met het gewas, gebruik maken van bemonstering en adequaat inspelen op de aangetroffen situatie vormen de kern van zo’n actieve aanpak.

Deze handleiding, een product van het Actieplan aaltjesbeheersing, zet de meest recente kennis en informatie over aaltjesherkenning en maatregelen voor aaltjesbeheersing op een rij.
Het herkennen van aaltjes is het begin van aaltjesbeheersing. In het hoofdstuk 'Achtergronden' worden daarom de belangrijkste aaltjes in de akkerbouw beschreven en in beeld gebracht. Vervolgens worden in het hoofdstuk 'Maatregelenwijzer en bouwplancontrole' de stappen om een aaltjesprobleem aan te pakken schematisch weergegeven. De beheersing van aaltjesproblemen staat beschreven in het hoofdstuk 'Advies voor de beheersing'. Voorkomen van aaltjes op uw bedrijf is nog beter. Hoe u dit kunt realiseren staat beschreven in het hoofdstuk 'Preventie: aaltjes van het erf houden'. Het hoofdstuk 'Achtergronden' gaat dieper in op de achtergronden van de diverse maatregelen. Het hoofdstuk 'Schadewijzer' gaat over de schade die aaltjes kunnen geven en welke factoren daarbij een rol spelen.

Veel bedrijven hebben zich ingezet om deze brochure mogelijk te maken en te vullen met de modernste inzichten.
Veel dank is verschuldigd aan de financiers: het Productschap Akkerbouw en LTO Nederland die het initiatief hebben genomen voor het Actieplan aaltjesbeheersing, en daarnaast het Ministerie van LNV en de EU die een financiële bijdrage hebben geleverd aan deze handleiding en aan veel van het onderliggend onderzoek.

Wij wensen u een leerzame en praktische aanzet tot het beheersen van aaltjes.
Bert Aasman (DLV Plant)
Thea van Beers (WUR-PPO-agv)
Albert Wolfs (HLB)
IJzebrand Rijzebol (voorzitter Stuurgroep Actieplan aaltjesbeheersing)