Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 12-11-2013

Aaltjes en wat kan ik waar vinden...

Er is veel kennis en informatie over aaltjes(beheersing) beschikbaar. Deze pagina geeft een overzicht van de vele bronnen. De presentatie, zoals gegeven op 15 november 2013, is hieronder te downloaden.

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van alle verwijzingen die in de presentatie (hieronder te downloaden) zijn opgenomen.

Kennisakker Kennisakker bundelt alle vanuit het Actieplan Aaltjesbeheersing ontwikkelde kennis.
[INVALID URL]De 'rode lampen' zijn een reeks van elf folders over problemen met aaltjes en de beheersing ervan. De rode lampen waarschuwen telers voor schadelijke effecten en financiële risico’s bij te hoge aantallen aaltjes.
Brochure: Bemonsteren op aaltjes Deze brochure bundelt alle kennis die nodig is om een goed bodemmonster te nemen.
Brochure: Aaltjesherkenning In deze brochure wordt u stap voor stap uitgelegd hoe te komen tot een juiste herkenning van aaltjes.
Brochure: SchadewijzerDeze brochure geeft u een overzicht van de verschillende vormen van schade, welke factoren van invloed zijn, de monstertijdstippen en de schadedrempel van de verschillende schadelijke aaltjes.
Aaltjes-tip-kalenderBinnenkort beschikbaar
Aaltjeswaardplantschema Op de website van PPO-AGV treft u altijd de meest actuele versie van het aaltjeswaardplantschema aan.
Bietencysteaaltjesmanagement Met de door het IRS ontwikkelde applicatie 'witte bietencysteaaltjesmanagement' kunt u rekenen aan scenario's m.b.t. het witte bietencysteaaltje
AaltjesAlert AaltjesAlert is de overkoepelende naam voor het aaltjesonderzoek van BLGG AgroXpertus. Het geeft ondernemers handvatten om een eventuele besmetting effectief aan te pakken.
TotAALadvies

HLB-TotAALadvies is een specifiek advies op basis van analyse van alle schadelijke aaltjes voor aardappelen (o.a. AM en vrijlevende aaltjes). Met TotAALadvies krijgt u alle data in één oogopslag in beeld.

NAK Agro, nematoden Bij NAK Agro kunt u meer informatie krijgen over het vrijwillige nematodenonderzoek (AM-onderzoek en overige nematoden onderzoek).
de groene vlieg Bij de groene vlieg kunt u van verschillende aaltjes meer informatie krijgen. Ook kunt u hier een offerte opvragen voor bemonstering.
ROBA-laboratorium Bij ROBA laboratorium kunt u van verschillende aaltjes meer informatie krijgen. Ook kunt u hier een aaltjesonderzoek aanvragen.
NemaDecide NemaDecide ondersteunt telers bij de beheersing van het aardappelcysteaaltje, het maïswortelknobbelaaltje en het wortellesieaaltje. NemaDecide vertaalt een bemonsteringsuitslag in een perceelsbesmetting. De invloed van bouwplankeuzes en bestrijdingsmaatregelen op de aaltjesontwikkeling en de gewasschade worden helder in beeld gebracht. Op deze pagina kunt u een demo van het programma downloaden.
Artikel: [INVALID URL]In dit artikel wordt uitgeleg gegeven bij de keuzes en afwegingen met betrekking tot het (laten) bemonsteren op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes. Ook geeft het artikel een overzicht van diverse laboratoria
Regelgeving: NVWAOp deze webpagina vindt u informatie over de belangrijkste elementen van de wet- en regelgeving over AM, waar mogelijk uitgewerkt per productgroep. 
Regelgeving: Productschap AkkerbouwOp deze webpagina vindt u informatie over AM en hoe u van een 1:3 aardappelen onder bepaalde voorwaarden naar een 1:1 of 1:2 teelt aardappelen kunt gaan.
M. chitwoodi in aardappelen
  • Soortbepaling: De rode lamp over M. chitwoodi.
  • Regelgeving: Informatie over M. chitwoodi/M. fallax vanuit de NVWA.
  • Schade: Brochure Schadewijzer.
  • Wat te doen: Een link naar Demo maïswortelknobbelaaltjes (NemaDecide).
Suikerbieten
Groenbemesters
  • [INVALID URL]: Teelthandleiding groenbemesters 
  • [INVALID URL]: In dit rapport wordt ingegaan op de rol van diverse groenbemesters en aaltjesbeheersing. Ook wordt stilgestaan bij de omgang met mengbesmettingen van aaltjes

Let op: deze lijst is niet allesomvattend, maar geeft een overzicht van een groot aantal bronnen waar u terecht kunt voor meer informatie.