Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Teelt

Kansrijke Eiwitgewassen

Er zijn volop marktkansen voor eiwitrijke gewassen. Peulvruchten telen voor veevoer kan op dit moment in Nederland in veel gevallen maar moeilijk uit. Daar waar het lukt, is er sprake van een korte keten met marktwaarde voor de regionale oorsprong van het veevoer (o.a. lupine varken). Naast deze korte ketens lijken de beste kansen op korte termijn te liggen bij de teelt van peulvruchten voor menselijke consumptie. Het huidige opbrengstniveau van de eiwitgewassen beperkt echter een verdere uitbreiding van de teelt in Nederland.

Rassenvergelijkingsonderzoek en Rassenkeuzetoets zetmeelaardappelen

Om telers goed te kunnen informeren en de mogelijkheden van de verschillende zetmeelaardappelrassen goed in beeld te krijgen, zal niet alleen een opbrengstvergelijking worden uitgevoerd, maar komen de te onderzoeken rassen ook in de groeicurve en in een bewaaronderzoek. Daarnaast zal ook een (traditioneel) AM-tolerantieonderzoek worden uitgevoerd. Na afloop van ieder jaar zal op basis van de resultaten een Rassenlijst zetmeelaardappelen worden uitgegeven. Met de rassenkeuzetoets, mits gevalideerd, krijgen telers van zetmeelaardappelen de mogelijkheid om de uitbreiding en schade t.g.v.

Rassenbulletin Cichorei 2018

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2018 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Er is één nieuw ras opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst: Barite. Dit ras heeft een specifieke tolerantie tegen sulfonyl-urea herbiciden die in cichorei zijn toegelaten.

Rassenkeuze Wintertarwe 2017

De nieuwste gegevens over de wintertarwerassen zijn beschikbaar en staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2017 .

Rassenbulletin Cichorei 2017

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2017 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. Er zijn geen nieuwe rassen genomen in de rassenlijst. De onderzoekresultaten van 2016 hebben er wel toe geleid dat de waardering van rassen is aangepast, m.n. bij de schieterresistentie en bij de financiële opbrengst.

Klik voor meer informatie op Rassenbulletin Cichorei 2017

Overzicht demonstratielocaties 2016/2017 Groenbemesters

Deze pagina geeft u een overzicht van alle demonstratielocaties groenbemesters die Delphy, samen met ondernemers, uitvoert in opdracht van Brancheorganisatie Akkerbouw. De onderliggende plannen zijn opgesteld in overleg met een per regio samengestelde commissie. In de uit te voeren communicatie gaat het nadrukkelijk om het demonstreren van relevante maatregelen. De plannen zijn ontwikkeld voor vijf regio's: zuidoostelijk zandgebied, zuidwestelijk klei, noordoostelijk zand, noordwest centraal klei en Oldambt.

Rassenbulletin Wintertarwe

De nieuwste gegevens over de wintertarwerassen zijn beschikbaar en staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2016 . Er zijn door Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst drie nieuwe rassen toegelaten: Diantha, Graham en Stereo.

Rassenbulletin cichorei

In het rassenbulletin cichorei vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van cichoreirassen.

Rassenbulletin Cichorei

De nieuwste resultaten van het rassenonderzoek cichorei zijn bekend. In het Rassenbulletin Cichorei 2016 staan de rassen die worden aanbevolen en de rassen die nog in onderzoek zijn. De rassen Larigot, Goldine en Benulite zijn als nieuwe rassen opgenomen in de rassenlijst.

Rassenkeuze Wintertarwe

De nieuwste gegevens over de wintertarwerassen zijn beschikbaar en staan in het Rassenbulletin Wintertarwe 2015. Er zijn door Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst drie nieuwe rassen toegelaten: Benchmark, Johnny en RGT Reform.

Rassenbulletin wintertarwe

Het Rassenbulletin geeft een overzicht van de opbrengsten en eigenschappen van wintertarwerassen. Deze rassen zijn in 2013 op tien locaties in Nederland getest voor opname op de Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouwgewassen. Op elke locatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd. De proeven lagen zowel op proefboerderijen als op kweekbedrijven.

Akkerbouwplaza

Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

Akkerbouwplaza bundelt informatie en geeft verwijzingen naar informatiebronnen. De website bestaat uit kavels, welke in categorieën zijn geclusterd. Iedere kavel geeft toegang tot specifieke informatie. Een gebruiker kan kavels naar eigen inzicht aan zijn persoonlijke pagina toevoegen, verwijderen en/of rangschikken.

Zodoende ontstaat een voor de gebruiker unieke startpagina. Bovendien voorziet Akkerbouwplaza in de veelgebruikte Google zoekfunctie.

Rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden in uien

Het vaststellen van de invloed van de zaaizaadhoeveelheid en de rijenafstand op de opbrengst en de sortering van het product.

Onderzoek naar mogelijkheid zaaiuien te telen op rijafstand van 50 cm

In vergelijking met de gewone zaaiwijze met de precisiezaaimachine was bij het dubbel bandje-systeem de kwaliteit van het zaaiwerk, gelet op de verzaaide hoeveelheid zaad, het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten in de rij, iets minder. Het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten.

Perspectief inlandse teelt eiwithoudende gewassen voor de mengvoederindustrie

In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Teelt