Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Verwerking

Biomaissa : maisstro voor productie bio-energie

In 2020 moeten de energieleveranciers 10% van de energie winnen uit groene energiebronnen (wind, zon, biomassa). Om deze 10% te halen, zal 25% van deze groene energie moeten worden verkregen uit biomassa. De beschikbaarheid van biomassa is op dit moment een groot knelpunt.

De doelstelling van het onderzoek is het inventariseren van de perspectieven van maïsstro als biomassa voor de energiecentrales. Ruimer geformuleerd: het onder Nederlandse omstandigheden, ketenbreed, inventariseren van technische, logistieke, economische en milieukundige mogelijk- en onmogelijkheden van bio-energie uit maïsstro, als restproduct van de teelt van korrelmaïs en corn cob mix. Op basis van deze eerste inventarisatie kan beoordeeld worden in hoeverre dit perspectiefvol is. Het maïsstro vervangt hierbij kolen als brandstof en dus wordt hiermee CO2-productie vermeden.

Factbook biobrandstoffen

In dit factbook worden diverse aspecten van biobrandstoffen (bioethanol en biodiesel) toegelicht.

Teelthandleiding zetmeelaardappelen - kwaliteitseigenschappen

In dit deel van de teelthandleiding zetmeelaardappelen wordt ingegaan op de kwaliteitseigenschappen van zetmeelaardappelen.

De kwaliteitseigenschappen van de knollen worden enerzijds bepaald door de erfelijke eigenschappen van het ras. In wisselwerking daarmee beïnvloeden anderzijds de groeiomstandigheden, de oogst en de bewaring in hoge mate de uiteindelijke kwaliteit. Er kan ...

Teelthandleiding consumptieaardappelen - kwaliteitseigenschappen

In dit deel van de teelthandleiding consumptieaardappelen wordt ingegaan op de kwaliteitseigenschappen van consumptieaardappelen.

De kwaliteitseigenschappen van de knollen worden enerzijds bepaald door de erfelijke eigenschappen van het ras. In wisselwerking daarmee beïnvloeden anderzijds de groeiomstandigheden in hoge mate de uiteindelijke kwaliteit. Welke kenmerken als ...

Teelthandleiding koolzaad - producten uit koolzaad

In dit deel van de teelthandleiding koolzaad wordt ingegaan op de producten die uit koolzaad worden verkregen.

Teelthandleiding koolzaad - kwaliteit van koolzaadolie

Dit deel van de teelthandleiding koolzaad gaat in op de kwaliteit van de koolzaadolie.

Koolzaad stond vroeger niet zo hoog aangeschreven als grondstof voor margarine, daar de smaakstabiliteit veel te wensen overliet. Bij de moderne margarinefabricage is dit bezwaar echter grotendeels ondervangen en tegenwoordig is koolzaadolie een zeer bruikbare grondstof voor bepaalde ...

Teelthandleiding zaaiuien - afleveren

In dit deel van de teelthandleiding zaaiuien wordt ingegaan op het afleveren van zaaiuien.

De meeste uien worden in Nederland vanaf de producent in bulk aangeleverd en verpakt. Een klein gedeelte wordt op de bedrijven zelf veilingklaar gemaakt. Het klaarmaken voor de veiling vindt hoofdzakelijk in Noord-Holland, Friesland, op het eiland Tholen en in de omgeving van Barendrecht ...

Uien: lekker en gezond

Het is bekend dat uien gezond zijn, maar welke stoffen zijn hiervoor verantwoordelijk en welke stoffen zorgen voor de typische uiensmaak?
De organische zwavelverbindingen die verantwoordelijk zijn voor de typische geur en smaak van uien zijn waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de medicinale effecten. Waarschijnlijk spelen diallyl disulfide, diphenylthiosulfinate, quercetine en allicine een belangrijke rol bij de medicinale werking. Allicine is de belangrijkste zwavelverbinding die verantwoordelijk is voor de gezondheidsbevorderende eigenschappen van knoflook.

Teelthandleiding cichorei - fysiologie, geschiedenis en markt

In dit deel van de teelthandleiding cichorei wordt ingegaan op de fysiologische aspecten en de geschiedenis van de teelt van cichorei en de markt voor verwerkte cichoreiproducten.
Cichorei is één van de drie plantensoorten (naast aardpeer en dahlia) die inuline in knollen of wortels opslaan tot een niveau dat winning aantrekkelijk maakt. Cichorei kent al een lange geschiedenis ...

Teelthandleiding cichorei - bewaring

In dit deel van de teelthandleiding cichorei wordt ingegaan op de bewaring van cichorei.

Om de verwerkingscapaciteit van de fabriek goed te benutten, is de campagne waarbinnen cichoreiwortels worden verwerkt verlengd tot buiten de veldperiode van het gewas. De wortels moeten daarom gedurende enige tijd (tot maximaal 2 maanden) worden bewaard.

Teelthandleiding winterrogge - kwaliteit en afzet

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de kwaliteit en de afzet van winterrogge.

Rogge kan worden gebruikt voor menselijke en dierlijke consumptie. In Nederland wordt rogge gebruikt voor de bereiding van (rogge)brood en (ontbijt)koek; in Duitsland wordt voor de broodbereiding rogge vaak toegevoegd aan tarwe. In Nederland kan alle geteelde rogge gemakkelijk in ...

Bewaartemperatuur beinvloedt bakkleur nieuwe aardappelrassen

Bij sommige aardappelrassen is een bewaartemperatuur van 6 graden te laag voor een goede bakkleur. Bij een deel van dit soort rassen kan de bakkleur aanzienlijk worden verbeterd door ze niet bij 6, maar bij 8 graden te bewaren. Welke rassen deze verbetering wel of niet laten zien, is op voorhand niet te voorspellen. Bij een goede kiemremming hoeft een hogere bewaartemperatuur niet bezwaarlijk te zijn. Wél moet er rekening mee worden gehouden dat zeer lange bewaring (tot juni-juli) bij een hogere bewaartemperatuur minder goed mogelijk is, doordat eerder ouderdomsverzoeting kan optreden.

Teelthandleiding zomergerst - productie, afzet en verwerking

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding zomergerst wordt ingegaan op de productie, afzet en verwerking van zomergerst.

Teelthandleiding luzerne - voederwinning

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding luzerne wordt ingegaan op de aspecten van voerwinning van luzerne.

Het maairegime van luzerne heeft invloed op de drogestofopbrengst, de voederwaarde van het geoogste product en de levensduur van het gewas. Ook de omstandigheden tijdens de oogst en de keuze van de oogstmachines kunnen hierop van invloed zijn.

Teelthandleiding wintertarwe - verwerking, kwaliteit en afzet

In dit deel van de teelthandleiding wintertarwe wordt ingegaan op de verwerking, kwaliteit en afzet van het product.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Verwerking